Gå till innehållet

Militärens provskjutningar i dricksvattentäkten Vättern stoppas

Vättern vid Hästholmen. Foto: Meleagros, CC BY-SA 3.0

Vättern vid Hästholmen. Foto: Meleagros, CC BY-SA 3.0

Försvarets Materialverk (FMV) har fått tillstånd av länsstyrelsen i Västra Götaland att testspränga granater i dricksvattentäkten Vättern. Nu har sprängningarna dock stoppats av regeringen.

I början av året sa Bengt Eriksson i Aktionsgruppen Rädda Vättern att “frågan är av så allvarlig karaktär att den måste tas upp som en fråga i riksdagen och ärendet måste komma upp på regeringens bord”. Han fick rätt och regeringen har nu beslutat att granater inte får sprängas mot vattenytan.

LÄS ÄVEN: • Militären spränger i rödingens lekområden i Vättern

Anledningen till beslutet är att regeringen vill få tid att utreda miljökonsekvenserna av testskjutningarna.

Försvarsmakten fick nyligen tillstånd att kraftigt utöka antalet skjutningar i Vättern från 1000 till 70 000 skott per år.

LÄS ÄVEN: • Favoritplatser: WWF:s generalsekreterare Håkan Wirténs område vid Vättern

Den massiva kritiken mot skjutningarna handlar bland annat om att hela Vättern med dess stränder och öar räknas som ett riksintresse enligt miljöbalken och att stora delar av Vättern är Natura 2000-områden

– Denna rovdrift med naturresurser och miljöförstörande verksamhet i en livsviktig dricksvattentäkt trodde vi tillhörde en svunnen tid. Men det pågår fortfarande och det sker med myndigheternas goda minne. Sveriges miljölagstiftning framhålls ofta som ett föredöme för andra länder, men det som pågår nu visar en skrämmande brist på hänsyn, sa Bengt Eriksson i Aktionsgruppen Rädda Vättern i början av året.

Källa: SVT

Mer att läsa