Gå till innehållet

Mikroplaster allt större problem för valar, hajar och rockor

Bardvalar, rockor och vissa hajar löper allt större risk att drabbas negativt av all mikroplast som hamnar i haven, enligt en ny studie som publicerats i Trends in Ecology & Evolution.

Att plast i haven kan vara en av orsaken bakom strandade valar står klart efter att flera individer hittats med magen fulla av plastföremål, som försvårat möjligheterna att få i sig föda. Nu visar ny forskning att mikroplaster kan ha minst lika stor påverkan på havens giganter.

LÄS ÄVEN: • Konstgräs på fotbollsplaner en av de största källorna till plast i haven

Vissa av havens största varelser, så som bardvalar, rockor och brugden livnär sig på att filtrera havsvatten efter plankton. Vissa av dessa arter sväljer miljontals liter vatten varje dag. Men samtidigt som de får i sig föda i form av plankton följer också mikroplast med. Mikroplasten kan blockera deras förmåga att få i sig näring och kan dessutom ha giftiga sidoeffekter, enligt den nya studien.

– Trots den ökande forskningen på mikroplaster i den marina miljön så finns väldigt få studier som undersöker effekterna på stora filtrerare. Vi vet fortfarande inte hur stort det här problemet är. Det är dock klarlagt att föroreningar av mikroplaster har potential att ytterligare minska dessa arters populationer, säger Elitza Germanov, forskare vid Marine Megafauna Foundation, till The Guardian.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Plast är nu en tydlig del av geologin i människans tidsepok

Eftersom dessa arter ofta är långlivade och fortplantar sig långsamt kan en ökande påverkan från mikroplaster vara extra känsligt för dem. Tidigare forskning har visat att exempelvis valhajar och sillvalar utsattes för giftiga kemikalier, troligen på grund av mikroplaster i deras matsmältningssystem.

Källor: The Guardian och “Microplastics: No Small Problem for Filter-Feeding Megafauna

Mer att läsa