Gå till innehållet

Mexikanska vargen på väg att återhämta sig

Det fortsätter gå allt bättre för den mexikanska vargen. Efter att nästan ha utrotats på 70-talet är det viktiga topprovdjuret nu på väg tillbaka i sitt tidigare utbredningsområde.

Förr fanns det mexikansk varg (underart till vargen) i södra USA och ner i Mexiko. Men den jagades till utrotningens gräns och var i stort sett utdöd år 1970. 1977 inledde U.S. Fish and Wildlife Service (USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket) en insats för att bevara arten och 1998 släpptes mexikanska vargar ut från fångenskap för första gången. Nu är den sakta på väg tillbaka i andra delar av sitt tidigare utbredningsområde tack vare ett återetableringsprojekt där USA och Mexiko samarbetar.

En av anledningarna till projektets existens är att den mexikanska vargen, precis som andra topprovdjur, hjälper till att balansera hela ekosystemet. De begränsar förekomsten av andra rovdjur och deras bytesdjur, dessutom bidrar bytena som vargarna tar till att förse andra djur med föda, men också viktig näring till mikroorganismer och växter.

Projektet jobbar också med att informera och utbilda lokalbefolkningen om fördelarna med att återetablera vargarna.

Sammanlagt har 46 vargar släppts ut i Mexiko och populationen förväntas öka de kommande åren. I slutet av 2019 fanns det även minst 163 vilda mexikanska vargar i Arizona och New Mexico.

Källor: Deutsche Welle och US Fish & Wildlife Services

Mer att läsa