Gå till innehållet

Mer än var fjärde undersökt art är utrotningshotad

En monarkfjäril med orangea och svarta vingar sitter på ett grönt blad i en naturlig miljö utomhus.

Monarkfjärilen bedöms nu vara utrotningshotad. Foto: USFWSmidwest, Public Domain.

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har uppdaterat sin rödlista över hotade arter. Nu har 147 517 arter bedömts utifrån en lång rad kriterier. Av dessa är hela 41 459 eller 28 procent hotade av utrotning.

IUCN bedömer fortlöpande hur det går för världens arter tillsammans med expertorganisationer över hela världen och rödlistan över världens mer eller mindre hotade arter uppdateras ständigt. I fjol hade drygt 134 000 arter bedömts, varav ungefär 27,8 procent anses utrotningshotade. Nu har ytterligare 13 000 arter bedömts och andelen utrotningshotade har ökat till 28,1 procent.

För vissa grupper är läget dock betydligt värre än så. 41 procent av alla groddjur, 37 procent av alla hajar och rockor, samt 69 procent av alla kottepalmer är hotade av utrotning enligt IUCN:s nya internationella rödlista.

– Dagens uppdatering visar hur känslig den förunderliga naturen är, som till exempel det unika skådespelet av monarkfjärilar som migrerar tusentals kilometer. För att bevara den höga mångfalden i naturen behöver vi effektiva och kontrollerat skyddade och bevarade områden, samt beslutsamt agerande för att tackla klimatförändringar och att återställa ekosystem. När mångfalden bevaras stöttas samhällen genom att skapa nödvändiga tjänster som mat, vatten och hållbara arbeten, säger Bruno Oberle, generalsekreterare för IUCN.

Några exempel på förändringar i den nya rödlistan:

Den migrerande monarkfjärilen har minskat med mellan 22 och 72 procent på bara ett årtionde. Exploatering, skogsavverkning och bekämpningsmedel pekas ut som huvudorsakerna medan klimatförändringarna är ett växande hot.
Läs mer om monarkfjärilen här.

Varenda en av de 26 arter av fisken stör som finns i världen är nu utrotningshotad. 2009 var “bara” 85 procent hotade. En art som levde i Yangtze-floden anses nu vara utrotad och hela 17 av de 26 arterna är akut hotade. För att hjälpa störarna krävs bland annat bättre skydd och återskapande av vattendrag och fiskpassager i floder.
Läs mer om störar här.

Tigern hör till de positiva exemplen i uppdateringen. Det finns nu mellan 3 726 och 5 578 tigrar i det vilda i världen. Det är en ökning med 40 procent sedan den senaste tigerinventeringen 2015. Antalet tigrar verkar också vara stabilt eller ökande. Arten bedöms fortfarande vara “starkt hotad”, men populationsutvecklingen anses visa att arbetet för att hjälpa tigrarna fungerar.
Läs mer om tigrar här.

Källa: IUCN

Mer att läsa