Gå till innehållet

Mellanspetten sprider sig – nytt fynd i Danmark

Mellanspett. Foto: Marek Szczepanek via Wikimedia

Mellanspett. Foto: Marek Szczepanek via Wikimedia

Mellanspetten har inte häckat i Sverige sedan 1982 och inte sedan 1959 i Danmark. Det har gjorts ett par fynd av arten i Norden efter det, men nu verkar det som att den lilla hackspetten är på väg att etablera sig även i Norden.

I Tyskland sprids mellanspetten långsamt allt längre norrut och den har vid flera tillfällen upptäckts nära den danska gränsen. Även i Baltikum rör den sig sakta norrut och 2010 upptäcktes den första mellanspetten någonsin i Finland av en 12-åring.

I Danmark upptäcktes i slutet av 2013 ett exemplar vid Gram och så nu i början av mars ett ytterligare exemplar som också fotodokumenterades. Kanske kan fynden och utvecklingen tyda på att arten snart etablerar sig i vårt grannland.

Birdlife Sverige (SOF) finner det dock inte så troligt att arten kommer återetablera sig i Sverige. “Östersjön och även de betydligt smalare danska sunden utgör förmodligen effektiva spridningsbarriärer”, skriver föreningen på sin hemsida.

Källor: Birdlife Sverige (SOF) och Club300 i Danmark

Mer att läsa