Gå till innehållet

Media får underkänt i att rapportera om klimatförändringarna

En analys av hur media rapporterat om klimatförändringar under 2017 ger en hård dom till amerikanska tidningar, radio och tv-kanaler. Media var extra dåliga på att rapportera om lösningar på problemet, rapporterar Public Citizen.

– För att allmänheten ska vara välinformerad om klimatförändringar är det viktigt att media kopplar samman dagliga reportage med klimatet när det är relevant och dessutom bevaka klimatkrisen och hur den kan lösas. På båda dessa punkter presterade media dåligt under 2017, skriver Public Citizen i sin rapport.

LÄS ÄVEN: • 2017 tredje året i rad som är ”exeptionellt varmt”

Även när det rapporterades om tydligt klimatkopplade händelser som rekordvärme nämnde media bara klimatförändringar i en tredjedel av fallen. Långt mer sällsynt var benämning av klimatet i rapporter om exempelvis orkaner, rekordstora eldsvådor, torka, översvämningar och myggor- och fästingars utbredning. Lösningar på klimatkrisen nämndes enbart i nio procent av fallen.

– Public Citizens rapport visar det vi på Media Matters har visat vid flera tillfällen – i nyheter om extrema väder som orkaner och värmeböljor nämns alldeles för sällan att de förvärras av klimatförändringar, säger Lisa Hymas, chef för klimat- och energiprogrammet vid Media Matters for America, till Grist.

LÄS ÄVEN: • Allt fler extrema väder i en varmare värld.

I framtiden tror forskare att vi direkt kommer kunna avläsa om ett specifikt extremväder är kopplat till klimaförändringar. I dagsläget kan vi inte alltid göra den kopplingen omedelbart, men fler och fler forskningsstudier visar att klimatförändringar höjer sannolikheten och kraften i extrema väder. Ju högre temperatur på jorden, desto fler och kraftigare extrema väderfenomen så som orkaner, översvämningar och torka. Varje år ges det nu ut en rapport om hur klimatförändringarna påverkade det gångna årets extremväder. Under 2016 ansåg rapporten att klimatförändringar låg bakom 21 av 27 extremväder.

Källor: “How the U.S. Media Underreported Climate Change in 2017” och Media Matters

Mer att läsa