Gå till innehållet

“Medborgarzoo” ger gräshoppor nytt hopp

Det är inte bara stora ståtliga djur som omfattas i projekt för att återinföra hotade arter – så kallad rewilding. I Storbritannien har medborgare fött upp kärrgräshoppor som nu släppts ut i naturen för att hjälpa den hotade arten.

Förr fanns det kärrgräshoppor i stora delar av Storbritannien, men i takt med att våtmarker förlorats har de blivit allt mer undanträngda och hittas nu bara på några få ställen i södra England. När dessa gräshoppor försvunnit har ekosystemen också drabbats negativt.

Kärrgräshoppor rör sig sällan längre än ungefär 50 meter så när deras livsmiljöer försvinner får de väldigt svårt att hitta till nya. De få populationer av arten som finns kvar i Storbritannien blir allt mer isolerade och därmed ökar risken för att arten ska minska ytterligare. Dessutom drabbas arten hårt av klimatförändringarna. Det såg ut som att arten skulle vara utrotad inom 25 år om inget gjordes.

Då tog projektet Citizen Zoo initiativ till kampanjen “Hop of hope”, som startades 2018.

– Många av platserna där de levde tidigare har återskapats så det var en bra kandidat att återintroducera. Vi hoppas att den kan bli en symbol för ett återskapat landskap och att det här projektet kan uppmuntra en mer proaktiv attityd mot bevarandeåtgärder eftersom det ofta saknas, säger Lucas Ruzo, ordförande för Citizen Zoo, till The Guardian.

Genom att lära upp intresserade britter hur man sköter gräshoppor har 2 152 kärrgräshoppor fötts upp i fångenskap och släppts ut i lämpliga, återställda våtmarker. Projektet har klarat sig så pass bra att de utsläppta gräshopporna nu förökar sig på egen hand i naturen. På vissa platser är det för första gången på 50 år.

– Genom att involvera allmänheten i naturens comeback, kan Citizen Zoo både minska kostnaderna och samtidigt stärka kopplingen mellan människor och vild natur, skriver Rewilding Europe, som nyligen välkomnat Citizen Zoo som en ny medlem i organisationen.

Personerna som fött upp kärrgräshopporna har fått lämplig utrustning och en kort utbildning av Citizen Zoo för att lära sig vilken mat de äter och hur risken för smittor eller gifter minimeras. Det var till exempel inte tillåtet att ge sina husdjur medel som dödar fästingar eftersom det även kan döda gräshoppor.

Citizen Zoo jobbar också bland annat med att hjälpa vattensorkar, lära upp ungdomar i hur man ägnar sig åt naturvård, försöka återinföra bävrar till nya områden och man har även byggt ett fågelgömsle i ett naturområde.

Källor: Citizen Zoo, Rewilding Europe och The Guardian

Mer att läsa