Gå till innehållet

Massutsättning av fällor hårt slag mot starkt hotad skalbagge

Alvarlarvmördare. Foto: Moa Pettersson

Alvarlarvmördaren är hotad i hela Europa. De största populationerna finns troligen på Öland och i år hade de ett riktigt bra år. Men toppåret har förstörts av att någon systematiskt placerat ut fällor som dödat ett stort antal av den starkt hotade skalbaggen.

Uppdatering 9 juni: Det har nu hittats 135 fällor med sammanlagt 31 döda alvarlarvmördare och de har varit utplacerade på artens mest kända lokaler.

Alvarlarvmördaren är en upp till 3 cm lång jordlöpare med metallgrön, gyllene ton. Den lever troligen framför allt av fjärilen ängsringsspinnarens larver och eftersom dessa varierar kraftigt i antal från år till år flukturerar även antalet alvarlarvmördare.

Helena Lager, koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter på länsstyrelsen Kalmar län, berättar att alvarlarvmördaren i år hade sitt bästa år sedan 2007, men att det nu drabbats hårt av de 135 fällor som placerats ut i det mest kända området för alvarlarvmördaren och ytterligare fällor med döda individer på en annan plats. I fällorna, som består av enkla koppar preparerade med glykol och diskmedel, har hittills över 30 döda alvarlarvmördare och tusentals andra insekter hittats.

– De hade placerats i närheten av våra levandefällor så personen visste om att de finns där. Baserat på hur fällorna placerats räknar vi med att personen lagt en hel dags arbete på att placera ut dem och det har använts nio liter vätska, så det är väldigt systematiskt genomfört, berättar Helena Lager.

Länsstyrelsen använder också fällor för att räkna och kontrollera alvarlarvmördarna, men dessa töms varannan dag och dödar inte skalbaggarna. Dessutom är de tydligt märkta med kontaktuppgifter. Alla fällor utan kontaktuppgifter kan antas vara illegala och bör rapporteras till länsstyrelsen.

Att 30 alvarlarvmördare dött i år innebär ett hårt slag mot populationen av den starkt hotade arten. Framför allt i det området, men också i världspopulationen.

– Det kommer ta väldigt många år innan den här delpopulationen byggs upp igen. Alvarlarvmördarna är så beroende av de här toppåren och det här var det bästa året sedan 2007, berättar Helena Lager.

Lyckligtvis har det varit ett bra år även på andra platser på Öland och länsstyrelsens förhoppning med att gå ut med information om händelsen är att fler som rör sig i naturen ska få upp ögonen för fällor och rapportera sådana som inte är märkta.

Varför någon gjort de dödliga fällorna är i dagsläget oklart, men det kan röra sig om insamling för försäljning eller byten med andra samlare.

Enligt Mats Lindeborg, ordförande i Sydostentemologerna, diskuteras det nu om alvarlarvmördaren ska bli fridlyst.

Mer att läsa