Gå till innehållet

Massutrotning av arter kraftigt underskattad

Bläckfiskar (här en Sepioteuthis sepioidea) hör till gruppen blötdjur som drabbats hårt av massutrotning. Foto: Betty Wills, CC BY-SA 4.0

Krisen för den biologiska mångfalden i världen är verklig och den är snarare underskattad än överskattad enligt en ny studie om massutrotningen av arter som gått igenom betydligt fler arter än andra studier om samma ämne.

Jorden har genomlidit fem naturliga massutrotningar genom historien och många hävdar att vi är på väg in i en sjätte massutrotning, orsakad av mänskligheten. Nu har en grupp forskare granskat förlusten av arter genom att ta ett större grepp än många tidigare studier.

– Även om det finns avsevärda bevis på att det pågår en kris för biologisk mångfald med ökande artutrotning, accepterar vissa inte att detta motsvarar en sjätte massutrotning. Ofta använder de Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista för att stödja sin ståndpunkt, och hävdar att graden av artförlust inte skiljer sig från en naturlig utdöendetakt, skriver forskarna i sin rapport.

Men rödlistan är kraftigt obalanserad. De flesta däggdjur och fåglar är bedömda, men bara en bråkdel av världens miljontals ryggradslösa djur har utvärderats. Rödlistan visar bara en begränsad bild av hur det går för världens arter. I den nya studien gjordes beräkningar även med ryggradslösa djur som inte är med på rödlistan och kom fram till att hastigheten på utrotningarna vida överstiger ett naturligt tempo och att vi är på väg in i en sjätte massutrotning.

Internationella naturvårdsunionens rödlista har kraftigt fokus på fåglar, däggdjur och groddjur, trots att insekter och blötdjur (molluscs) dominerar totalt i antalet beskrivna arter. Källa: Biological Reviews

Som exempel tar forskarna upp gruppen blötdjur, där bland annat bläckfiskar, snäckor och mollusker ingår. Sedan år 1500 kan mellan 7,5 och 13 procent av världens alla ungefär två miljoner kända arter i denna grupp ha utrotats. Även utrotningen av växter är kraftigt underskattad. Att enbart hänvisa till IUCN:s rödlista leder till en kraftig underskattning av problemet, framför allt för andra artgrupper än fåglar och däggdjur.

– Människor är den enda arten som kan manipulera jorden i stor skala, och vi har låtit den nuvarande krisen inträffa. Trots flera bevarandeprojekt är de flesta inte artorienterade (med undantag för vissa karismatiska ryggradsdjur) och specifika åtgärder för att skydda varje levande art individuellt är helt enkelt omöjliga på grund av det höga antalet hotade arter, skriver biologerna bakom studien.

De anser också att deras studie visar tydligt att det pågår en kris för biologisk mångfald och att det antagligen är starten på ett sjätte massutrotande. Den “viktiga, vackra och fascinerande biologiska mångfalden försvinner obemärkt i en aldrig tidigare skådad takt”, som de uttrycker det.

– Vi är pessimistiska inför ödet för större delen av jordens biologiska mångfald. Mycket av den kommer att försvinna utan att vi någonsin vet om dess existens. Att förneka krisen, acceptera den men inte göra något åt den, eller att omfamna den men manipulera den så att det gynnar människor, som lyfts fram av politiker och affärsintressen, är ett upphävande av moraliskt ansvar.

Källa: Biological Reviews

Mer att läsa