Gå till innehållet

Massupprop från naturorganisationer oroas över skogsindustrins lobbyarbete

EU

Avverkade träd. Foto: Erik Hansson

70 europeiska naturorganisationer har skrivit ett gemensamt upprop till EU där de varnar för att skogsindustrins hårda lobbyarbete för sina kortsiktiga finansiella intressen kommer påverka den nya skogsstrategin.

I mitten av juni fick Dagens Nyheter tag på ett läckt utkast till EU:s nya skogsstrategi. I dokumentet står det bland annat att kalavverkningar bör stoppas, alla gamla skogar skyddas från skogsbruk och att ett gemensamt satellitövervakningssystem för skogsbruket bör införas. Detta fick skogsindustrin att inleda en påverkanskampanj både i media och bland lobbyister.

Skogscertifieringen PEFC oroar sig i ett pressmeddelande för att strategin tar upp att det bör skapas ett nytt certifieringssystem och branschorganisationen Skogsindustrierna sa till Dagens Nyheter att utkastet visade på en “mycket bristande förståelse för hur nordiskt skogsbruk och skogsindustri fungerar”.

EU uppmanas stå emot lobbyarbetet

I ett nytt upprop från 70 europeiska naturorganisationer uppmanas EU-kommissionen att stå emot lobbyarbetet från skogsindustrin och istället fokuseras på skydd av natur och agerande som tacklar klimatkrisen.

I sitt upprop skriver de att Europas skogar nu absorberar 15 procent mindre koldioxid än för 20 år sedan på grund av ökad skogsavverkning och fler kalhyggen. Dessutom har en yta större än Grekland (14,5 miljoner hektar) omvandlats till trädplantager.

– Skogsstrategin kan begränsa sådan förstörelse och till och med vända på utvecklingen, men skogsindustrins lobby verkar ha bestämt sig för att se till att detta inte händer. Efter att utkastet till skogsstrategin läckt ut har de i sin hårda lobbyverksamhet gått så långt som att argumentera för att åtgärder för våra skogar kan främja anti-EU-retorik och nationalism! Men i själva verket har nyligen gjorda undersökningar visat att europeiska medborgare längtar efter att se ett slut på att deras skogar skövlas eller dödas på grund av dålig förvaltning och klimatkrisen, skriver de 70 naturorganisationerna som bland annat inkluderar Birdlife Sverige, Fridays For Future, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen.

Punkter för ett hållbart skogsbruk

De presenterar också en rad punkter för att skogsstrategin ska hjälpa till att uppnå EU:s internationella åtaganden:
• Stoppa den intensiva skogsförvaltningen och låt inte den “ökade skörden i bioekonomins namn” gå ut över målen för klimat och biologisk mångfald.
• Sätt bindande mål för att återställa biologisk mångfald i förvaltade skogar med positiva incitament för skogsägare att uppnå tydliga ekologiska riktmärken.
• Inför EU-omfattande och gemensamma skogsförvaltningsplaner och rapporteringsstandarder.
• Använd satellitdata för att skapa en årlig överblick av EU:s skogsbruk och ta fram expertgrupper som kan ta fram kriterier för mindre intensiv skogsförvaltning och kartläggning och skydd av gamla skogar.
• Skapa en EU-expertgrupp för att diskutera EU: s skogsinitiativ som inkluderar urfolk, myndigheter, civilsamhället, akademiker och skogsaktörer.
• Revidera direktivet om förnybar energi (RED) och förordningen om markanvändning.

– Kommissionen måste forma en skogspolitik som kommer att fungera för naturen, klimatet och samhället. Skogsstrategin är det viktigaste tillfället att göra detta. Kommissionen kan använda den för att öppna upp EU:s beslutsfattande om skog så att EU-medborgarna känner sig mer involverade. Den måste placera biologisk mångfald i sin kärna, och inkludera tydliga bindande mål för att bedöma framstegen mot större hållbarhet, skriver organisationerna vidare.

Källa: Fern

Mer att läsa