Massrymning från fiskodling hotar vilda torskar

Torsk. Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, Länk

I Norge odlas inte bara lax, även torskar föds upp i stora nätburar. Precis som med laxar innebär det också en risk för de vilda bestånden när de odlade fiskarna rymmer.

Det var i slutet av september som torskar rymde från en ny fiskodling av Gadus Group i Norge, men det är först nu som omfattningen blivit klar och att det rörde sig om hela 87 000 torskar. Hittills har bara 408 av dem fångats in igen. Torskar som odlas i stora nätburar kan, när de rymmer, sprida sjukdomar och föröka sig med vilda torskar. Det kan innebära att deras avkomma blir sämre anpassad till att överleva i naturen, säger forskare som NRK talat med.

Tidigare studier har också visat att odlade fiskar upplever en kraftig stress och det finns en lång rad studier som visar att laxodlingar hotar vilda laxbestånd (se länkar nedan).

Naturvernforbundet (Norges motsvarighet till Naturskyddsföreningen) har varnat för att detta skulle ske, men blev förvånade att det gick så snabbt. Odlingen har bara varit igång i ett halvår.
– Naturvernforbundet kräver att all torsk som Gadus Group har i burarna i Volda och på andra platser tas upp ur vattnet omedelbart och att alla ansökningar om odlingar stoppas tills problemet klarlagts och en lösning har tagits fram.

I dagsläget har sex företag torskodlingar på 21 platser längs den norska kusten.

LÄS ÄVEN:
• Kraftig stress hos odlade fiskar
Norska laxodlingar hotar även svenska vildlaxar
Norsk vildlax fortsatt hotad trots insatser – laxodlingar stor anledning
Kritiskt läge för Norges laxar – hotas av laxodlingar

Källa: NRK och Naturvernforbundet