Gå till innehållet

Massiv bidöd i Brasilien kopplas till bekämpningsmedel

Bi på väg in i bikupa. Foto: Erik Hansson

Ungefär 500 miljoner bin har dött enbart i Brasiliens fyra sydliga stater hittills i år. Bidöden kopplas till landets flitiga användning av insektsgifter som är förbjudna i många andra länder. Presidenten Bolsonaro har dessutom gjort det enklare att få ytterligare gifter godkända.

De flesta döda bin visade sig ha rester av fipronil, ett insektsgift som förbjudits i EU och som klassat som möjligen cancerogent av USAs miljömyndighet. Det har visat sig vara giftigt för vissa fåglar, vattenlevande djur och bin.

LÄS ÄVEN: • Ny studie visar kraftig nedgång för pollinatörer i Storbritannien

Brasilien använder stora mängder insektsgifter. Mellan åren 1990 och 2016 ökade användningen med 770 procent och i en undersökning upptäcktes att 20 procent av testade livsmedel innehöll insektsgifter över de tillåtna nivåerna. Då testades det inte ens efter glyfosat, som är landets populäraste medel och som är förbjudet i flera länder. Ytterligare 290 insektsgifter har godkänts enbart i år sedan Jair Bolsonaro tillträdde som president.

LÄS ÄVEN: • Ny studie ifrågasätter bekämpningsmedels effektivitet

32 procent av ämnena som används i Brasilien är inte tillåtna i EU och enbart under 2018 rapporterades det om att över 15 000 människor förgiftats av bekämpningsmedlen. En siffra som tros vara underskattad.

Brasiliens jordbruk står för ungefär 18 procent av landets ekonomi.

LÄS ÄVEN: • Vanliga bekämpningsmedel hotar lax och späckhuggare

Samtidigt som effekterna av bekämpningsmedlen blir allt tydligare, rapporterar Bloomberg om att ekologiska produkter blir allt populärare i landet. Kedjan Carrefour Brasil planerar till exempel att öka sina ekologiska varor med 85 procent 2019.

Källa: Bloomberg

Mer att läsa