Gå till innehållet

Massdöda kajor dog av koffein

Död kaja. Foto: Josef Vilhelmsson

Död kaja. Foto: Josef Vilhelmsson

Vi skrev om de massdöda kråkfåglarna i Skåne för första gången i februari 2013 och i början av året dök det upp ett nytt fall. I båda fallen misstänkte Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) förgiftning, men visste inte av vad.

Nu har analyser som SVA låtit göra i USA visat att fåglarna troligen dött av koffeinförgiftning. Det visade sig att kråkfåglarna hade koffein i inre organ och även i små doser som 25 mg (en fjärdedels kopp kaffe) blir ämnet dödligt för fåglarna.

− I de aktuella fallen har fåglarna blivit påverkade och dött efter att de fallit ner från sovträd och därmed drabbats av inre skador. Nedkylning i samband med låga nattemperaturer har sannolikt bidragit till att fåglarna dött. Detta innebär att betydligt lägre koffeinmängder än 100 mg per kg kroppsvikt kan ha orsakat dödligheten, säger Henrik Uhlhorn, biträdande statsveterinär vid SVA.

Hur fåglarna fått i sig sådana mängder koffein är oklart, men SVA anser att det är viktigt att informera allmänhet, industrier och näringsidkare om att till exempel kaffesump inte bör slängas ut eller förvaras så att de är tillgängliga för vilda djur.

Källa: SVA

Mer att läsa