Gå till innehållet

Massdöd av vattenlevande djur hotar ekosystem

Largasäl. Foto: M. Cameron, Public Domain

Massdöden av bottenlevande havsdjur och fiskar som upptäcktes runt Kamtjatka-halvön i Ryssland i september verkar kunna kopplas både till utsläpp och våra allt varmare hav.

Det var i början av september i år som de första tecknen på att något var väldigt fel vid Kamtjatka-halvön i Ryssland. Surfare fick symptom som suddig syn, ont i halsen, svårt att öppna ögonen, diarré, kräkningar och feber de kommande dagarna. 16 personer fick söka sig till sjukhus med ögonskador.

Samtidigt spolades mängder av döda djur upp på stränderna. Sjögurkor, bläckfiskar, sjöstjärnor hittades döda och det upptäcktes ett gulaktigt skum som var över hundra meter brett och flera kilometer långt. På sina håll hade 95 procent av alla bottenlevande djur dött.

Förgiftningarna drabbade inte bara människor, även björnar, sälar och uttrar drabbades. Nu finns en oro för att förgiftningen ska slå ut viktiga delar av Kamtjatkas ekosystem.

Det misstänktes har skett någon sorts utsläpp, troligen av ryskt raketbränsle, men nu tror forskarna att förgiftningarna dessutom kan bero på algblomning – den största som setts i området. Det upptäcktes när forskarna flög 10 mil längs med kusten och såg att nästan hela området hade missfärgat vatten av algblomning.

Algblomningar kommer bli allt vanligare och värre i takt med att klimatkrisen fördjupas. Algerna är nödvändiga för världens syreproduktion, men vissa arter kan växa kraftigt när vattnet blir varmare och förser dem med extra mycket föda. Algerna kan då släppa ut giftiga ämnen och minska syrehalten när de dör och löses upp på havsbotten. Det kan i sin tur drabba bottenlevande djur och fiskar som befinner sig i området och sprids sedan i näringskedjan.

Källa: National Geographic

Mer att läsa