Gå till innehållet

Massdöd av fåglar i södra USA – “oerhört skrämmande”

Svartkronad skogssångare – en av de många olika fågelarterna som hittats död i södra USA. Foto: Becky Matsubara from El Sobrante, California – Wilson’s Warbler (m), CC BY 2.0

Biologer vid New Mexico State University (NMSU) i södra USA har hittat mängder av döda fåglar den senaste tiden. Det kan eventuellt kopplas till de rekordstora bränderna i västra USA på sistone.

– Det är oerhört skrämmande. Vi har aldrig sett något liknande. Vi förlorar hundratusentals om inte miljontals flyttfåglar, säger Martha Desmond, professor vid NMSU:s avdelning för naturvård och bevarande till Las Cruces Sun.

Första fynden gjordes i augusti då stora mängder döda fåglar hittades vid två olika platser. Därefter har allt fler rapporter kommit in om bland annat döda sångfåglar, sparvar, svalor och flugsnappare. Flera av de döda arterna var redan innan hotade eller minskande i antal.

Nu samlas de döda fåglarna in och skickas för obduktion. Även levande fåglar har fångats in för att försöka lista ut vad massdöden beror på. Det finns rapporter om att fåglarna uppträtt slött och verkat sömniga.

Biologerna som gjorde sammanställningen reagerade på att det var få av de insamlade fåglarna som lever i närområdet. Det verkar framför allt vara flyttfåglar som dött och de verkar ha gått fort. Fåglarna har ruggat och bytt fjädrar inför flytten och det måste fåglarna vara i god kondition för att klara. Det är med andra ord något som hänt dem på deras väg söderut.

– Fåglarna verkar ha varit i relativt bra form förutom att de varit extremt utmärglade. De hade inga fettreserver och knappt någon muskelmassa. Det är nästan som att de flugit tills de inte orkat flyga längre, skriver fågelforskaren Alison Salas på Twitter.

Biologerna på NMSU tror att det kan finnas en koppling till de stora bränderna i västra USA. Kanske har fåglarna förändrat sina flyttvägar och sedan haft svårt att hitta mat när krafterna tagit slut.

Film som visar mängder av döda flyttfåglar:

Källor: New Mexico State University’s Department of Fish, Wildlife & Conservation Ecology och Las Cruces Sun

Mer att läsa