Gå till innehållet

Massaker på skarvar upptäckt i Stockholm

Storskarv. Foto: Sören Lindén

Storskarv. Foto: Sören Lindén

På tre öar i Stockholms skärgård har någon förstört 150 skarvbon, dödat 75 skarvar och hängt upp 24 av de döda fåglarna i träd.

Skarvarna och de förstörda boen hittades tidigare i höstas, men nu har länsstyrelsen i Stockholm polisanmält händelsen som jaktbrott eller artskyddsbrott. Det är olagligt att döda skarvar och länsstyrelsen anser att ”olovlig jakt kan innebära ett hot mot artens bevarandestatus”.

Det är inte första gången storskarvar attackeras i Sverige. I maj 2014 slogs uppåt 1000 skarvungar ihjäl utanför Gävle. Ett rekordstort artskyddsbrott.

LÄS ÄVEN: • Tjuvjakt på skarv får dem att byta öar

I maj 2015 beslutade länsstyrelse i Stockholm om skyddsjakt på 1800 skarvar med följande motivering:

– Syftet med skyddsjakten är i första hand att minska skada på vissa känsliga fiskbestånd, huvudsakligen i viktiga lek- och uppväxtområden men även vid till exempel fiskeredskap, fiskodlingar och utsättning av fisk, säger Mia Olausson chef för Länsstyrelsens enhet för naturvård.

LÄS ÄVEN: • Klart för jakt på skarvar i Stockholms skärgård

Två av platserna som godkändes för jakten ligger i Värmdö kommun, där nu dessa 75 skarvar dödats olagligt.

Skarven beskylls ofta för vara ett hot mot det mänskliga fisket, men storskarvens spridning i svenska vatten sammanföll också med ökande övergödning vilket enligt BirdLife Sverige kan ha lett till att de ofta beskylls för att konkurrera med fisket.

Källor: SVT Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm

Mer att läsa