Gå till innehållet

Mask orsak till att havsörnsägg inte kläcks?

Ddt

Ett forskarlag från SLU och Umeå universitet jobbar efter en teori om att det är havsborstmaskar i Bottenhavet som lett till att havsörnen misslyckats med sin häckning i Västernorrland de senaste åren. Denna främmande och oönskad mask, som kommit hit med fartygsvatten från Nordamerika, borrar sig nämligen så djupt ner i jorden under havsytan att den når de förorenade skikt som är fyllda av DDT, PCB och tungmetallen kvicksilver från 1960-talet.

Havsörn. Foto: Zsombor Károlyi

Havsörn. Foto: Zsombor Károlyi

När sedan havsborstmaskarna äts av fiskar vandrar miljögifterna uppåt i näringskedjan och når till slut havsörnarna och ger upphov till samma skador på äggen som var vanliga innan vi fick en hårdare miljölagstiftning.

Utan havsborstmaskarna hade miljögifterna legat relativt orörda under ett täcke av sediment på havsbottnen, men nu hämtas de alltså upp och hamnar i näringskedjan.

– Havsborstmasken skiljer sig från de inhemska arterna genom att den gräver sig mycket djupare ner i sedimenten. På så sätt kan de mer djupliggande gifterna komma upp till ytan, säger Mats Tysklind, professor i miljökemi i Umeå till Allehanda.se.

Det är fortfarande bara en teori, men man vet att havsborstmasken finns i området och nästa steg i forskningen är att ta reda på hur stor roll masken spelar.

Läs mer:
Havsörnen drabbas åter av miljögifter.

Källa: Allehanda.se

Mer att läsa