Gå till innehållet

Mark- och Miljööverdomstolen: Nordkalk får utöka kalkbrott

Apollofjäril. Foto: av Roger Culos. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parnassius_apollo_MHNT_Frau.jpg#/media/File:Parnassius_apollo_MHNT_Frau.jpg

Apollofjäril, en av arterna som hotas av det utökade kalkbrottet. Foto: av Roger Culos. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Idag kom Mark- och Miljööverdomstolens besked om att företaget Nordkalk får tillstånd att utöka sitt kalkbrott i Klinthagen på Gotland. Verksamheten anses inte hota Natura 2000-området Hoburgsmyr. Däremot måste företaget skapa nya fortplantningsområden för apollofjäril och svartfläckig blåvinge.

Det är i området Klinthagen som Nordkalk nu fått tillstånd att utöka sitt kalkbrott efter att stenen i den befintliga gruvan höll på att ta slut.

Att börja med kalkbrytning i Ojnareskogen anses dock mycket svårt att få till stånd eftersom regeringen i augusti beslutat att göra området till ett Natura 2000-område.

Naturvårdsverket motsatte sig ett utökat kalkbrott i Klinthagen då de menade att skyddade djur- och växtarter så som apollofjäril och svartfläckig blåvinge kan skadas, men domstolen menar att inverkan inte hotar populationerna i stort. Nordkalk måste dock skapa ett nytt fortplantningsområde för de hotade fjärilsarterna i ett annat område.

– Vi ska anordna en kompensationsåtgärd för fjärilar på en annan av våra fastigheter. Där ska vi skapa en miljö som är gynnsam för fjärilarna att leva vidare, säger Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk till P4 Gotland.

Källa: P4 Gotland och SVT Öst

Mer att läsa