Gå till innehållet

Marint skydd i Öresund närmar sig

Öresund. Foto: Av My another accountEget arbete, CC0, Länk

Regeringen har nu gett Länsstyrelsen i Skåne uppdraget att “utreda förutsättningarna” för att skapa ett marint områdesskydd i Öresund.

I slutet av maj 2020 avslöjades att två kommuner i Danmark mellan 2014 och 2018 släppt ut 45 miljarder liter orenat avloppsvatten i Öresund. Bara några veckor senare fanns det dansk politisk majoritet för att göra havsområdet mellan Sverige och Danmark till ett biosfärområde eller en marin nationalpark.

Nu har även Sveriges regering tagit nästa steg mot ett marint skydd i Öresund genom att ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att “analysera vilken skyddsform som är lämpligast utifrån skyddsbehovet och redogöra för hur ett områdesskydd i Öresund kan bidra till att säkerställa ett ekologiskt representativt nätverk av marina skyddade områden”.

I Öresund har bottentrålning varit förbjudet i snart 100 år och det har bidragit till att naturvärdena bevarats. Området har dock drabbats av andra miljöproblem, så som massiv sandsugning och både nya och gamla föroreningar fortsätter att drabba Öresund.

– Öresunds rika växt- och djurliv är värt att bevara. Frågan om att skydda området har diskuterats under lång tid. Det känns därför väldigt bra att idag kunna ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att titta på hur behovet av marint skydd i Öresund skulle kunna tillgodoses, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Länsstyrelsen ska även diskutera frågan med relevanta myndigheter i Danmark för att skyddet och förvaltningen ska bli likartade på båda sidorna. Uppdraget ska redovisas 2021.

Källa: Regeringen

Mer att läsa