Gå till innehållet

Marina reservat med fiskeförbud gynnar fiske i närområdet

Skyddade havsområden är avgörande både för biologisk mångfald och klimatet. Nu visar en ny studie att fiskefria zoner i väl utvalda områden även gynnar fisket.

Tonfisket ger upphov till 40 miljarder dollar i intäkter varje år och sysselsätter miljontals människor världen över. Ett sätt att gynna detta fisket är att förbjuda fiske helt i viktiga områden, det visar en ny studie.

Forskare vid University of Hawaii har undersökt Papahānaumokuākea Marine National Monument utanför Hawaii – världens största havsområde med fiskeförbud. De kom fram till att det kraftigt förbättrat fisket utanför det marina reservatet som är ungefär 160 000 kvadratkilometer stort (Sverige är knappt 450 000 kvadratkilometer). Fångsten av gulfenad och storögd tonfisk ökade till exempel med 54 respektive 12 procent och i snitt ökade fisket för alla fiskarter med 8 procent.

– Forskningen bekräftar värdet av storskaliga marina skyddade områden i Stilla havet. Det skydd som folk på Hawaii och andra intressenter kämpade för i Papahānaumokuākea gynnar alla, även fiskeintressen, säger Kekuewa Kikiloi, professor vid UH Mānoa Kamakakūokalani Center for Hawaiian Studies.

Papahānaumokuākea inrättades 2006 med målet att skydda den biologiska mångfalden och kulturellt viktiga områden. Det sköts av lokalbefolkningen, samt myndigheter från Hawaii och USA. Studien jämförde fångster i området före och efter att det skyddade området expanderas 2016.

Källor: University of Hawaii och Science

Mer att läsa