Gå till innehållet

Marina reservat inger hopp i kampen mot klimatförändringar

Medan FN:s havskonferens i New York pågår den 5-9 juni kommer väldigt positiva nyheter från Afrika och ny forskning som inger hopp. 

Gabons president Ali Bongo Ondimba har utannonserat ett stort nätverk av 20 marina reservat. Sammanlagt har landet nu 53 000 kvadratkilometer skyddad havsnatur, vilket är mest av alla afrikanska länder.

LÄS ÄVEN: • Fiskar utvecklas snabbt för att anpassa sig till marina reservat

– Gabon visar starkt ledarskap med den här massiva insatsen för att skydda sina omgärdande vatten. Marina skyddsområden är ett viktigt verktyg för att bevara livsmiljöer, förbättra fiske, skapa förutsättningar för försörjning och säkra långsiktig livskraft för biologisk mångfald och haven, säger Cristián Samper, chef för Wildlife Conservation Society, till Seeker.

Samtidigt har en ny studie presenterats som kommer fram till att marina reservat kan vara ett viktigt verktyg för att nå Parisavtalets krav på klimatvänlig politik. Genom att skydda havsnatur motverkas inte mindre än fem stora miljöproblem som kopplas till klimatförändringar: försurning, havsnivåhöjning, ökad frekvens av stormoväder, förändringar i arters utbredning och försämrad syresättning.

LÄS ÄVEN: • Fyra miljoner kvadratkilometer skyddas i Stilla havet och Atlanten

Forskningen, som publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences, kom också fram till att marina reservat skapar områden med stor biologisk mångfald (artrikedom) vilket får populationer av marina däggdjur och fiskar, samt deras livsmiljöer att återhämta sig, vilket i sin tur stimulerar hela områdens produktivitet och därmed också större koldioxidlagring i havet.

LÄS ÄVEN: • WWF ger Sverige bottenbetyg för bristande skydd av Östersjön

Dessa kustnära reservat är dessutom enklare att skydda för myndigheterna än avlägsna stora reservat till havs.

– Om det finns ett starkt engagemang lokalt och från samhället, samt från högsta nivån i regeringen så är det större chans att reservat hålls efter på ett effektivt sätt, säger Matt Rand, chef för Pew Bertarelli Ocean Legacy Project, som också medverkat i studien.

Källa: Seeker

Mer att läsa