Gå till innehållet

Mård har hjälpt röd ekorre återhämta sig på Irland

Skogsmård. Foto: Marie Mattsson

Röd ekorre, arten som finns i Sverige, var hotad på Irland. Nu är den bortplockad från rödlistan och det beror mycket på mården.

Hotet mot röd ekorre på Irland består framför allt av släktingen grå ekorre som togs till ön från Nordamerika av människor 1911. Sedan dess har arten spritt sig på framför allt östra delarna av ön. Den grå ekorren konkurrerade ut den röda och hade dessutom med sig sjukdomar som inte den inhemska ekorren hade motståndskraft mot. I början av 2000-talet såg det ganska mörkt ut för den röda ekorren i delar av Irland och arten rödlistades som “nära hotad”.

Det gjordes undersökningar 2007 och 2012 för att se hur utbredda de invasiva grå ekorrarna var. Då upptäckte forskare vid NUI Galway att i områden där det fortfarande fanns relativt få grå ekorrar eller där de minskat i antal fanns det relativt gott om mårdar. Det är ett rovdjur som kan klättra i träd och som tar ekorrar, men som visat sig ha lättare att ta grå ekorre än den inhemska släktingen röd ekorre.

Även mårdarna har haft det svårt på Irland. Efter att nästan ha utrotats på grund av jakt och minskande livsmiljöer har de långsamt återhämtat sig sedan de fridlystes 1976. I takt med att mården sprider sig allt mer gör även röd ekorre en comeback medan den invasiva grå ekorren går tillbaka.

2019 gjordes en ny studie av den introducerade ekorrens utbredning. Det visade sig att den minskat med 37,8 procent (baserat på förekomst i 10×10 km stora rutor uppdelat i landet) jämfört med en undersökning från 2012. Dessutom har den helt försvunnit från många grevskap.

Röd ekorre däremot, har plockats bort från rödlistan och anses nu vara livskraftig.

En liknande utveckling har skett i Skottland. Läs mer om det i artikeln “Hotade ekorrar får egen ö och kan räddas av rovdjur“.

Läs även:
Gulliga och vackra invasiva arter är svårare att bekämpa
Grå ekorrar smittar röda ekorrar med mask som ändrar deras personlighet

Källa: RTE

Mer att läsa