Gå till innehållet

Mänsklighetens köttätande förstör Amazonas

Amazonas skövlas allt snabbare. En ny studie kom fram till att regnskogen nu är så förstörd av mänskligheten att området släpper ut mer koldioxid till atmosfären än vad det absorberar. En av de huvudsakliga anledningarna är enligt en annan studie världens kraftigt ökade efterfrågan på kött.

Forskarna studerade Amazonas mellan åren 2010 och 2018 och kunde mäta utsläpp från skogsbränder på 1,5 miljarder ton koldioxid. Det kan jämföras med att regnskogen absorberar ungefär 0,5 miljarder ton per år. En miljard ton koldioxid lämnar numera Amazonas årligen och bränderna är ofta anlagda av människor för att skapa mark åt sojaodlingar som i sin tur blir mat åt nötkreatur. Dessutom bidrar den globala upphettningen till att skogen inte längre har samma kollagring och i takt med att regnskogen minskar i yta skapas också mindre regn, vilket i sin tur skapar ännu fler bränder.

Utvecklingen från en kolsänka till att bli en källa för ökad koldioxid i atmosfären har gått snabbt och vändningen skedde under de nio år som studierna pågick.

Skogsavverkningen i Amazonas har ökat kraftigt under högerpopulisten Jair Bolsonaros styre. Under 2020 förlorades 158 hektar regnskog i timmen i Brasilien eller nästan 40 kvadratkilometer om dygnet.

Soja åt djur är en av de främsta orsakerna

En annan studie som pågick mellan 2000 och 2019 kom fram till att det är mänsklighetens köttätande som driver mycket av avskogningen av Amazonas. De områden som bränns i regnskogen omvandlas ofta till sojaodlingar. Under de undersökta 20 åren fördubblades ytan med sojaodlingar i Sydamerika. I Brasilien tiodubblades den. Kina ökade sin sojaimport under samma period med hela 2 000 procent, men den används inte direkt som mat för människor utan för att föda upp djur som i sin tur äts av oss.

2019 bestod sojaodlingarna i Sydamerika av 551 000 kvadratkilometer, det vill säga en bra bit större än hela Sverige (447 000 kvadratkilometer). Om dessa sojaodlingar var ett land skulle det vara Europas 3:e största.

– Så länge som hela marknaden ökar sin köttkonsumtion och utvecklingsländer ändrar sin diet till att innehålla mer kött, så kommer vi se en ökad konsumtion av sojabönor, säger Matt Hansen, professor vid University of Maryland, till Mongabay.

Källor: Mongabay, Nature och Nature sustainability

Mer att läsa