Gå till innehållet

Mänsklig klimatförändring påverkar globalt väder dagligen

Jorden sedd från Apollo 17. Foto: NASA/Apollo 17 Alt: (direct link). Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons

I en ny studie har forskare undersökt hur det mänskligt förändrade klimatet och uppvärmningen påverkar vädret globalt sett. De fann att sedan 2012 har det skett dagligen. Mänsklighetens enorma utsläpp förändrar vädret, världen över.

Studien, gjord av forskare från Schweiz och Norge, publicerades i Nature Climate Change och visar att klimatkrisen numera även påverkar det dagliga vädret. Forskarna förtydligar att det inte innebär att varje specifikt lokalt väder beror på klimatförändringar, men att det går att hitta påverkan på vädret globalt sett, exempelvis i global medeltemperatur.

Washington Post bad en expert som inte varit involverad i studien läsa igenom den. Michael Wehner vid Lawrence Berkeley National Laboratory anser att resultaten är “djupt oroväckande”:
– Detta säger oss att den antropogena [mänskligt påverkade] klimatförändringen har blivit så stor att den överstiger även den dagliga vädervariationen på global skala. Det är oroande att jorden är på väg mot betydligt mer uppvärmning i även de mest optimistiska framtidsscenarierna.

Den här tydliga påverkan kunde från och med 1999 ses på ett helt års väder, men sedan 2012 kan den mänskliga påverkan uppmätas dagligen.

Det innebär också att människans roll i att bidra till extrema väder så som värmeböljor och översvämningar troligen har underskattats.

Under det senaste årtiondet har flera studier funnit starka bevis för att klimatkrisen ökar antalet extrema väderhändelser och dessutom gör dem kraftigare. Det gäller bland annat extrema värmeböljor och regn.

Enligt en studie från 2018 har antalet översvämningar fyrdubblats sedan 1980 och fördubblats sedan 2004. Antalet tillfällen med extrem hetta, torka eller markbränder har mer än fördubblats och stormar har dubblerats i antal mellan 1980 och 2018.

Läs även:
Allt vanligare extremväder drabbar pollinatörer
Extrem torka har slagit ut över 1 000 kvadratkilometer granskog i Tyskland
Massdöd av musslor efter värmebölja – hårt slag mot ekosystem
Global uppvärmning gör orkaner större och kraftigare

Källor: Washington Post och Nature

Mer att läsa