Gå till innehållet

Månsberget-skogen ett steg närmare att bli köpcentrum

Gammal död ved. Foto: Julia Westergren

M, C, L, KD och SD i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad har röstat igenom ett nytt köpcentrum i den populära Månsberget-skogen. Ett naturområde med höga naturvärden.

Trots protester från naturföreningar och politiker och över 21 000 namnunderskrifter, som symboliskt överlämnades som lika många kottar av Fältbiologerna, Fridays for future och Klimatklubben Karlstad, så röstade högermajoriteten i Karlstads stadsbyggnadsnämnd igenom planerna på ett nytt köpcentrum, rapporterar SVT Värmland. De nya butikerna ska byggas i skogen på Månsberget och beräknas uppta ungefär 27 000 kvadratmeter.

En av de som engagerat sig för skogen är Julia Westergren, aktiv i Fältbiologerna Värmland.

– Jag tycker det är oerhört tråkigt att beslutet gick igenom. Idag hade de chansen att lyssna på folket men valde trots det att gå efter sina intressen. Över 21 000 personer har skrivit på vår namninsamling och röster fortsätter att rulla in. Det är tydligt att folket inte vill ha ett till shoppingcenter utan vill bevara skogen. Så varför rösta igenom det? frågar hon sig.

“Vad med beslutet är bra för vår framtid?”

Julia Westergren påpekar också att beslutet att välja shoppingcenter före en skog med höga naturvärden kommer i ett läge där den nya IPCC-rapporten förtydligar att det krävs stor och snabb förändring och FN:s generalsekreterare António Guterres att tala om att det råder “kod röd” för mänskligheten.

Julia Westergren. Foto: Julia Westergren

– Man frågar sig hur det är möjligt att dagens politiker röstar igenom ett till shoppingcenter på billängds avstånd. Vad med det beslutet är bra för vår framtid?

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) säger till SVT Värmland att det genomförts förändringar i planerna längs vägen för att ta större hänsyn till naturen.

Julia Westergren igen:

– Jag håller inte med i KD:s slutsatser. Att planen överhuvudtaget går igenom innebär att värdefull natur försvinner. Det absolut bästa för naturen hade varit att låta skogen stå kvar och arbeta med den för att förstärka den ytterligare. Talltickan, den rödlistade art som finns inom avverkningsområdet, kan inte fly, utan den dör med träden. Miljökonsekvensbeskrivningen går igenom tydligt att etableringen kommer innebära negativ påverkan på naturen oavsett om förändringar som sker i planen. 200-årig skog huggs fortfarande ner och att ersätta de naturvärdena kommer att vara mycket svårt om inte omöjligt.

“Ett omodernt förslag som riskerar miljömål”

En annan person som engagerat sig för Månsberget är Emma Sundh, grundare av Klimatklubben och Klimatklubben i Karlstad och dessutom initiativtagare till Låt hela Karlstad blomma. Hon berättar att kommunen är “grym på att gynna biologisk mångfald” när det gäller att göra äng av gräsmattor, göra promenadvägar och på andra sätt kila in biologisk mångfald.

– Därför sticker planerna om Månsberget extra mycket i ögonen, säger hon. Karlstad positionerar sig som en miljösmart kommun och gör på god väg att göra mycket bra. Så varför förstöra det goda PR-arbetet med att skövla artrik skog för att anlägga en shoppinglada på billängds avstånd. Som enligt utredning kommer öka trafiken. Detta går ju exakt emot allt vi vet att vi ska göra. Det är ett omodernt förslag som riskerar uppsatta klimat- och miljömål. Vi behöver satsningar på att bevara artrika skog, biologisk mångfald och skapa trygga, hållbara och cirkulära arbetstillfällen – redo för framtiden. Detta är en kortsiktig lösning med långsiktig påverkan.

Kommunfullmäktige har beslutet i sina händer

Det återstår fortfarande att fatta ett slutligt beslut i kommunfullmäktige i Karlstad. Styret i staden består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, men enligt SVT Värmland ställer sig S, V, MP och Karlstadpartiet mot förslaget. Tillsammans har dessa partier 30 av 61 mandat.

Månsberget består av skogsmark som domineras främst av tall men även har vissa inslag av lövskog. Under naturvärdesinventeringar har det hittats många arter som gynnas av den rika tillgången på gamla, naturskogsartade tallbestånd och området anses vara en nyckelbiotop.

– Att ett så pass stort antal signalarter och rödlistade arter ändå förekommer i så stadsnära skogsmiljöer tyder på att det finns en lång kontinuitet av äldre skog i trakten, skriver Skogsstyrelsens inventerare Roger Gran i sin rapport.

Mer att läsa