Gå till innehållet

Människor har lärt akut hotad ibis flytta för att rädda arten

Eremitibis. Foto: Mich77Own work, CC BY-SA 3.0, Link

För att rädda den akut hotade eremitibisen pågår ett fascinerande arbete. Arten måste nämligen lära sig flytta och det är människor som försöker lära ut denna nödvändiga kunskap för fåglarna.

Eremitibisen levde i centraleuropa fram till 1600-talet innan den utrotades. 2013 fanns det troligen bara en enda eremitibis i världen som fortfarande flyttade om vintern. Eremitibisen som flyttfågel var i praktiken utdöd.

För att arten ska kunna räddas måste man lära fåglarna att flytta. Projektet ”Waldrappteam” är det första vetenskapliga försöken att återintroducera en utdöd flyttfågel inom sin ursrprungliga flyttrutt och det har varit framgångsrikt.

LÄS ÄVEN: • Fåglar turas om att dra största lasset under flyttningen

För att hjälpa eremitibisarna med flyttandet föds de upp i fångenskap, präglas de på människor som sedan flyger tillsammans och visar vägen (se film här intill eller hos BBC) från uppfödningsplatsen till områden som är lämpliga för övervintring.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=fY053HyXQsQ”]

Projektet har varit framgångsrikt. I dagsläget lever 100 individer fritt i södra Tyskland och Österrike och de har fått ungar som de i sin tur lärt flytta söderut om vintern. En kunskap som de alltså fått av människor.

2018 gjordes den 13:e människoledda fågelflytten och det blev den hittills mest framgångsrika. En flock med 29 fåglar anlände i veckan till sina övervintringsplatser.

The Northern Bald Ibises cannot be stopped. The next stage is already tomorrow and we will leave Thiene behind us.The…

Publicerat av Return of the Northern Bald Ibis Onsdag 22 augusti 2018

Innehåll från extern tjänst

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy


Källa: facebook.com

Källor: Waldrappteam och The Guardian

Mer att läsa