Gå till innehållet

Mångmiljonstöd från EU för att rädda fjällräven

EU
Fjällräv. Foto: Algkalv (talk) - Eget arbete, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9753054

Fjällräv. Foto: Algkalv (talk) – Eget arbete, CC BY 3.0

Fram till år 2020 är målet att antalet fjällrävskullar ska öka med ytterligare 50 procent. För att nå målet tilldelas fjällrävsprojektet nu 43 miljoner kronor från EU:s interregmedel.

2015 var det bästa fjällrävsåret på 35 år (läs mer här) och även om det gått sämre i Norrbotten i år, troligen på grund av få gnagare, så har fjällräven hjälpts av de åtgärder som gjorts. Antalet kullar ökade och de spred sig även till nya områden från kärnområden i Helags, Sylarna och Borgafjäll. Det har bland annat lett till fler rapporter från fjällvandrare om spontana möten med fjällrävar.

Att fjällrävar etablerar sig mellan kärnområdena anses nödvändigt för att få en fungerande fjällrävspopulation som klarar sig på egen hand, enligt Mats Ericson som hållit i projektet i flera år.

LÄS ÄVEN: • Jakt framgångsrik metod för att skydda fjällräv och fjällgås.

I dagsläget finns det ungefär 250 vuxna fjällrävar om vintern och stödutfodring och jakt på de konkurrerande rödrävarna har visat sig fungera bra för att öka överlevnaden för fjällrävarna.

I slutet av 1800-talet fanns det fjällrävar i nästan hela fjällkedjan, men på grund av lönsam pälsjakt höll den på att utrotas och fridlystes 1928.

Källa: LT

Mer att läsa