Gå till innehållet

Mångmiljonsatsning på att bevara Galapagosöarna

Floreana Island på Galapagosöarna. Foto: Ackatsis, CC BY-SA 4.0.

Ett nytt initiativ, som bland annat finansierats av skådespelaren och miljöaktivisten Leonardo DiCaprio, har utannonserat en satsning på 43 miljoner dollar för att bevara och återskapa Galapagosöarna.

Leonardo DiCaprio samarbetar med bland annat naturvårdsforskare i projektet Re:wild, Galápagos National Park Directorate, Island Conservation och inte minst med lokalsamhällen på öarna. Målet är att bibehålla Galapagosöarnas vilda natur, men också att återintroducera utrotade arter.

För även om 98 procent av Galapagosöarna är skyddade så har öarna påverkats av människan och det anses behövas insatser för att skydda och återskapa ekosystemen.

Insatserna i projektet kommer bland annat göras på Floreana Island, där det ska återintroduceras 13 lokalt utrotade arter och göras insatser för att inte fler arter ska förloras.

DiCaprio har sammanlagt skänkt över 100 miljoner dollar till olika miljöprojekt.

Källor: Re:Wild och The Guardian

Mer att läsa