Gå till innehållet

31 miljoner till svensk forskning om alger

Alger. Foto: Marie Gillander

Alger. Foto: Marie Gillander

Kommer vi i framtiden kunna odla alger för att producera mat, medicin och energi? Det ska ett svenskt forskningsprojekt lett av Fredrik Gröndahl vid KTH försöka ta reda på. Projektet har nyligen beviljats hela 31 miljoner i anslag varav 25 miljoner kommer från det statliga vetenskapsrådet Forma och resten från regioner, kommuner och “enskilda livsmedelsföretag”.

Metoden går ut på att alger odlas i havet för att sedan processas i ett bioraffinaderi där mat, mattillsatser, värdefulla kemikalier och annat material utvinns. Algmassan som blir kvar kan sedan användas som biomassa för att producera energi och restprodukten kan bli näring till odlade växter.

Fredrik Gröndahl påpekar att metoden även sluter ett kretslopp. I ett algbioraffinaderi används alger istället för olja och olja härstammar från förhistoriska alger och plankton. Kanske kan den svenska forskningen minska vårt oljeberoende i framtiden.

Källa: Sveriges Radio

Mer att läsa