Gå till innehållet

Mängder av nya naturreservat utannonserade i Sverige innan jul

Tjädern – en av alla arter som skyddas i de nya reservaten. Foto: Marie Gillander 

Ungefär 30 nya naturreservat har bildats i Sverige enbart de senaste veckorna.

Det har bildats väldigt många nya naturreservat i Sverige i år. Enbart Västerbotten har fått 40 nya naturreservat under 2017 och de senaste veckorna har en lång rad reservat bildats runt om i landet.

Det rör sig bland annat om sju nya reservat i Dalarna om sammanlagt 943 hektar med urskogar och slåtterängar. Läs mer här.

I Västernorrland har 747 hektar blivit sex nya reservat. Målet är att skydda biologisk mångfald i skogar och våtmarker. Länet har nu 209 naturreservat och en nationalpark, men fortfarande är bara 1,3 procent av den produktiva skogsmarken i länet skyddade. Läs mer här.

Västmanlands
tre nya naturreservat består av Örtjärnsskogen och Baggå i Skinnskattebergs kommun samt Rödmossen i Norbergs kommun och omfattar drygt 127 hektar. Läs mer här.

Inte mindre än nio reservat har nyligen inrättats i Stockholms län. Dessutom utvidgas sex befintliga reservat. Sammanlagt är nu 410 hektar mer natur skyddad i länet. Läs mer här.


Länsstyrelsen på Gotland har också fattat beslut om tre nya naturreservat. Äldre kalkbarrskog i Siglajvs i Rute, våtmarkskomplexet Bälsalvret i Bäl och Källunge och Kistänge i Havdhem med en 
lummig och växtrik löväng. Läs mer här.

Även Jönköpings län har fått nya naturreservat. Linneåns mader i Vetlanda kommun och Nennesmo i Gislaveds kommun. I de nya skyddade områdena ingår bland annat kärr och riktigt gammal tallskog. Läs mer här.

Mer att läsa