Gå till innehållet

Många okända(?) regler för husdjur

Hund. Foto: Helena Iles

Labrador. Foto: Helena Iles

I dagarna har flera tidningar skrivit om okända regler för djur. Flera av dem infördes av Jordbruksverket den 1 maj 2008 och baserades på ny forskning om våra husdjur och hur de ska må bra. Att bryta mot reglerna kan leda till böter.

I vissa fall varierar reglerna för olika kommuner. I Stockholm råder till exempel koppeltvång för hund. Det innebär att hundägaren alltid ska hålla hunden kopplad på offentlig plats, utom på kommunens hundrastplatser.

Här är några av reglerna som gäller för husdjur:
• Mellan 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilda djur.
• Hundar och katter ska ses till minst två gånger om dagen och om de är unga, sjuka eller skadade ska de få tillsyn oftare.
• Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
• Hundar får inte hållas bundna inomhus.
• Hundar och katter får inte förvaras i bur utom vid vissa specifika tillfällen som utställningar, jakt och transport.
• Fårägare och lantbrukare har rätt att döda en hund om den är lös nära tamdjur och inte vill fångas in.
• Marsvin, burfåglar och hamstrar (utom guldhamstrar) måste leva tillsammans med minst en artfrände.
• Upphittade, övergivna katter får avlivas.

Källa: Metro och Jordbruksverket

Mer att läsa