Gå till innehållet

Många djur dör vid transport i Sverige

Sveriges Radio har granskat djurtransporter till slakterier, som enligt djurskyddslagen ska skona djuren från onödigt lidande. Vid minst 90 tillfällen i fjol skadades djur så svårt i transporter till de svenska slakterierna att de dog eller fick avlivas i förtid. Det har bland annat rört sig om djur som fastnar på olika sätt med lårbensbrott, svåra frakturer, fläkskador och blödningar som följd. Detta trots att fordonen godkänts för djurtransport.

Det är troligen så här grisar vill ha det om de själva får välja. Foto: Marie Gillander

Det är troligen så här grisar vill ha det om de själva får välja. Foto: Marie Gillander

Surahata Darboe, som är officiell veterinär vid Livsmedelsverket på slakteriet KLS Ugglarp i Kalmar, berättar att det bara i transporterna till detta slakteri dör minst en gris i veckan.

– Det är grisarnas benägenhet till stress – de är väldigt stressogena i sitt beteende och när man lastar dem på en bil utlöses den här faktorn, säger Surahata Darboe till P4 Kalmar.

Andra veterinärer som Ekot pratat med säger dock att det inte är vanligt att djur skadas så svårt och att andelen är låg jämfört med de miljontals djur som körs till slakt i Sverige varje år.

Numera transporteras fler djur i varje fordon och det kan leda till problem.

– Det är det jag är mest kritisk till att vi på grund av dålig lönsamhet måste vi transportera fler djur åt gången – och då får vi problem. Om vi ska ha det billigt så accepterar vi lite som konsumenter att djuren får åka 250 stycken i tre våningsplan på våra vägar. Nu får grisen betala priset för att det ska vara billigt i våra butiker genom att åka i transporter som inte kanske är ändamålsenliga för en sån här transport, säger Mattias Gårdlund, djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen i Skåne till Ekot.

Källor: P4 Kalmar och Ekot

Mer att läsa