Gå till innehållet

Mälaren, Vättern och Vänern hotade av giftiga ämnen

Pcb
aborre-MNI_0325

Abborre. Foto: Maths Nilsson

Flera stora svenska vattendrag hotas av miljögifter som riskerar att göra fiskar oätliga. Det är redan fallet i Mälaren och snart kan det vara andra sjöars tur.

I Mälaren har prover på fisk visat att de innehåller större halter perflourerade ämnen, som PCB och PFOS, än vad både Livsmedelsverket och EU-kommissionen föreslagit som gränsvärden. Dessa ämnen är väldigt svåra att bryta ner och stannar i kroppen under lång tid och kan leda till skador på lever- eller sköldkörtelsystemet.

Perfluorerade ämnen ingår dock inte i miljökontrollprogrammet och det är därför inte känt hur spridda gifterna är, trots att gifterna började uppmärksammas för flera år sedan. Det är däremot känt att de ökar i våra hav.

Enligt Livsmedelsverket riskerar förutom Mälaren också Vättern och Vänern att förorenas av perfluorerade ämnen, vilket är särskilt oroande eftersom det är sjöar där det bedrivs kommersiellt fiske.

Läs mer:
Om perflourerade och hormonstörande ämnen.
Nya miljögifter i norska kungsörnar.
Perflourerade ämnen ökar i våra hav.

Källa: Sveriges Radio

Mer att läsa