Gå till innehållet

Majoritet av hajfenor som säljs öppet kommer från hotade arter

Valhaj, en av arterna som det hittades fenor från på marknader runt om i världen. Foto: Zac Wolf (original), Stefan (cropping) – CC BY-SA 2.5.

DNA-analyser av hajfenor som säljs på marknader i Kanada, Kina och Sri Lanka visar att en majoritet av dem kommer från hotade arter som det inte är tillåtet att fiska. Det förekommer med andra ord en omfattande tjuvjakt på världens hajar, enligt en studie som publicerats i Science Report.

Det säljs fortfarande hajfenssoppa i många länder även om intresset för maträtten minskar i Kina och den förbjuds på sina håll. Lyxrätten kan på sina håll säljas för upp till 800 kronor per portion. Dessutom anses fenor från hajar och gälar från rockor ha läkande egenskaper i vissa länder och säljs därför som traditionell medicin. Den här efterfrågan har lett till att det säljs hajfenor och gälar från rockor öppet på marknader både i Asien och Nordamerika.

LÄS ÄVEN: • Läget akut för hajar, värre för rockor

Nu har dessa produkter DNA-analyserats av evolutionsbiologen Dirk Steinke vid University of Guelph i Kanada och hans team, med en metod som de anser är billig nog för myndigheterna att börja använda. Forskarna upptäckte att proverna innehöll 20 arter av hajar och 5 arter av rockor och att hela 71 procent av dem kom från arter som antingen är rödlistade som “starkt hotade” eller “sårbara”. Tolv av dem är dessutom förbjudna att handla med över huvud taget. Andelen är anmärkningsvärt hög med tanke på att det fortfarande är tillåtet att fiska 3 av 4 hajarter.

Bland arterna som det hittades fenor av kan nämnas två arter hammarhajar, tre arter rävhajar, håbrand och valhaj. Dessutom hittades gälar från fem arter djävulsrockor.

LÄS ÄVEN: • Hajturism ger snart större intäkter än hajfiske

Det förekommer med andra ord en omfattande handel med hotade hajar och rockor och en bristfällig kontroll, trots att läget anses vara akut för världens hajar och ännu värre för rockor och trots att en DNA-metod för att analysera fenor inte kostar mer än 60-70 kronor att genomföra.

Det är inte bara i Asien som den här marknaden finns. Det går att hitta hajfenssoppa på restauranger i Sverige och Kanade är den största importören av hajfenor utanför sydöstra Asien. 2016 importerade landet hela 140 750 kg hajfenor till ett värde av över 18 miljoner kronor.

De största marknaderna, åtminstone 2012-2013 var Hong Kong som importerade hajfenor till ett värde av över 1.2 miljarder kronor, följt av Singapore (400 miljoner kronor). Störst andel av hajarna kom under den här perioden från haven runt Spanien, Namibia och Uruguay.

LÄS ÄVEN: • Efterfrågan på hajfenssoppa minskar kraftigt i Kina

Varje år dödas det 26-73 miljoner hajar och 130 000 djävulsrockor för att sedan säljas på marknader.

Källor: Science Report, SVD, Mongabay och CBC

Mer att läsa