Gå till innehållet

Mainebukten värms snabbt – valar flyttar norrut

Med hjälp av undervattensinspelningar har forskare kunnat konstatera att fyra av sex arter bardvalar har ändrat sin utbredning de senaste 10 åren. Anledningen är de allt varmare haven.

Mainebukten är en av de viktigaste födosöksområdena för bardvalar. Det är också ett av de havsområden i världen som värms upp snabbast. Genevieve Davis, chefsakustiker vid Northeast Fisheries Science Center, berättar att det får fiskar och marina däggdjur att röra sig norrut till kallare vatten. Knölvalar, sejvalar, fenvalar och blåvalar har alla ändrat sina utbredningsområden de senaste tio åren eftersom det inte längre finns föda åt dem i alltför varma vatten.

– Ett årtionde av akustiska observationer har visat tydliga distributionsändringar för bardvalar. Resultaten stämmer med kända klimatförändringar och identifierar nya livsmiljöer för valarna, som kommer behöva utökat skydd från mänskliga hot som fiske, fraktfartyg och oljud, skriver forskarna i sin slutsats.

I studien samlades det in över 30 000 inspelningar från olika platser längs västra Atlanten mellan åren 2004 och 2010, samt mellan 2011 och 2014. Det var tydligt att fler valar befann sig på de nordligare platserna under den andra perioden.

Källor: NOAA Northeast Fisheries Science Center och Global Change Biology

Mer att läsa