Gå till innehållet

M-, SD- och KD-budget röstades igenom – “dråpslag för miljöarbetet”

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

Den dramatiska onsdagen i svensk politik har hittills resulterat i Sveriges första kvinnliga statsminister, att Miljöpartiet lämnar regeringen och att Centerpartiet genom att inte rösta på regeringens budget släpper fram M, SD och KD:s budgetreservation. En budget som WWF kallar “ett dråpslag för miljö- och klimatarbetet”.

M, SD och KD:s budgetreservation röstades under onsdagen igenom i riksdagen. Den innehåller sänkningar på miljö- och klimatområdet med hela 3,5 miljarder under 2022. Bland annat försvinner 2,4 miljarder till skydd av värdefull natur, vilket kommer göra det betydligt svårare för skogsägare med skyddsvärda skogar att få betalt.

– Det är sorgligt att riksdagen beslutar om en budget som innehåller drastiskt minskade satsningar på klimat och biologisk mångfald samtidigt som det är kris för dessa områden. Det är ingen liten neddragning heller utan hela 3,5 miljarder nästa år. Regeringens skogsproposition innebär att möjligheten att skydda skog kan komma att försvagas kraftigt. Med den föreslagna budgeten riskerar skogsägare dessutom att stå utan ersättning för skydd av värdefull natur, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Centerpartiets eget budgetförslag innehåller en nedskärning av posten skydd av värdefull natur på hela 1,7 miljarder kronor per år de närmaste tre åren.

Föreningen Skydda skogen frågar sig om partiet med sitt agerande bryr sig om de små skogsägarna:

– Det verkar vara så att Centerns ledning egentligen inte bryr sig så mycket om skogsägarna eller deras möjlighet att få ersättning för skog som skall skyddas. Istället gynnar Centers politik den storskaliga skogsindustrin genom att säkerställa virkesråvara till skogsindustrin. Frivilligheten eller rätten för skogsägare att göra som de vill är av mindre betydelse, även om små skogsägare gärna används i Centerns plakatpolitik. Råvaruförsörjning och industrin är det som frågan handlar om. Naturvård och ersättning till skogsägare är lågt prioriterade frågor för Centerpartiet.

Annie Lööf kommenterade under onsdagen partiets beslut så här:

– Självklart kommer vi vara konstruktiva och samarbeta i många frågor. Men vi kommer inte ha något budgetsamarbete eller annat organiserat samarbete med regeringspartierna. Vi kommer också rösta på vår egen politik och vår egen budget i eftermiddag, och sen göra som vi alltid gjort i opposition – lägga ner våra röster i slutvoteringen. Vi är ett fristående liberalt oppositionsparti som kommer gå till val nästa år som ett självständigt alternativ.

M, SD och KD:s budget innehåller även en sänkning av skatten på fossila bränslen, bensin och diesel.

Källor: Ekot, WWF och Skydda skogen

Mer att läsa