Gå till innehållet

M, C, KD och SD vill försvaga artskyddet

Den rödlistade skogsfågeln lappmes. Foto: Niclas Ahlberg

Det finns nu en riksdagsmajoritet för att försvaga artskyddet och att kraftigt minska den svenska vargstammen. Moderaterna uttrycker det som att “hotet från artskyddet ska avvärjas”.

Det är Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som driver på för att “fridlysta arter inte väsentligt ska försvåra för exempelvis skogsägare” och att markägare inte ska behöva ta ansvar för att utreda vad det finns för arter på deras mark. Istället vill dessa partier att utredningsansvaret enbart ska ligga på staten.

Bland annat handlar förslaget om att fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet ska regleras var för sig så att “de strikta bestämmelserna för hotade arter i art- och habitatdirektivet inte tillämpas på alla vilda fåglar”. Dessutom vill partierna inte att nationellt fridlysta arter ska försvåra pågående markanvändning, som skogsbruk, “avsevärt”. Om markägare får förbud mot att bruka marken på grund av artskyddet så ska markägaren kunna få ersättning.

– Nu måste regeringen agera snabbt på det som riksdagen beslutar, och avvärja hotet från artskyddet, skriver moderaterna Jessica Rosencrantz (miljö- och klimatpolitisk talesperson) och John Widegren (landsbygdspolitisk talesperson) i en debattartikel i ATL.

WWF anser att partierna är inkonsekventa

Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy WWF, anser att det är ett inkonsekvent agerande eftersom dessa partier tidigare motarbetat statlig inventering såsom nyckelbiotopsinventeringen. De har dessutom verkat för mindre finansiering för skydd, vilket gör att markägare som får brukandebegränsning på sin mark har svårt att få ersättning. Moderata riksdagsledamöter har till och med uttalat att vi inte ska ha mer skyddad skog i Sverige.

WWF skriver i ett pressmeddelande att de är frågande till hur staten ska kunna erbjuda ersättning för skydd av arter som lagar i Sverige och EU kräver.

– Det är anmärkningsvärt att M, C, KD och SD gör tillkännagivanden som kan förvärra krisen för vår biologiska mångfald. Stora delar av oppositionen driver på detta sätt på en försvagning av artskyddet, säger Emelie Nilsson sakkunnig naturvårdspolicy WWF.

Partierna vill också enligt WWF försvaga den nationella fridlysningen.
– Att inte ta hänsyn till nationellt fridlysta arter vid pågående markanvändning, som exempelvis skogsbruk skulle omöjliggöra ett fungerande artskydd. Bara jord- och skogsbruket täcker 60 procent av Sveriges yta, vilket är en väldigt stor landyta att undanta, avslutar Emelie Nilsson.

Att skjuta vargar görs till en valfråga

Sist, men inte minst, vill M, C, KD och SD sänka antalet vargar till 170 individer ”under en tid”. Enligt den senaste inventeringen från 2021/2022 beräknas det finnas det cirka 465 vargar i landet. WWF menar att partierna använder vargen för att försöka locka väljare inför valet.

– WWF ser med stor oro på signalerna förslaget skickar – och de långsiktigt negativa effekterna. Rovdjursförvaltningen är för komplex att nyttja som ett enkelt knep i valarbetet. Men att göra så riskerar att leda till en kommande svekdebatt och man kommer inte kunna uppnå de löften man ger, säger Benny Gäfvert, senior rovdjursexpert på WWF.

Eftersom det nu finns en majoritet för försvaga artskyddet i riksdagen är praxis att regeringen försöker tillgodose riksdagens önskemål eller åtminstone underrätta riksdagen varför så inte sker.

WWF uppmanar regeringen att inte ändra politiken. Riksdagen debatterar frågan och tar beslut 12 maj.

Källor: Riksdagen och WWF

Mer att läsa