Gå till innehållet

Lyckad utsättning av hotad skedsnäppa

Skedsnäppa. Foto: Daniel Pettersson

Skedsnäppa. Foto: Daniel Pettersson

Den akut hotade vadaren skedsnäppa har i ett uppmärksammat projekt fötts upp i fångenskap för att sedan sättas ut i naturen. Nu har två av de utplacerade fåglarna lyckats flytta till övervintringsplatsen – över 8000 kilometer från där de släpptes ut i frihet.

Skedsnäpporna var två av 25 som placerades ut på den ryska tundran inför flytten till Sydöstra Asien. Projektledarna trodde inte skedsnäpporna skulle ses förrän de återvände till Ryssland, men en sågs i Thailand och en annan i södra Kina.

Skedssnäppsprojektet går ut på att ägg tas från deras bon vilket får vadarna att lägga en till kull medan de omhändertagna äggen kläcks av människor. På detta sätt ökar överlevnadschansen för varje kull och den akut hotade arten har en större chans att överleva.

– Genom att ringmärka “skedisar” (“spoonies”) får vi reda på många saker. Studier i början av 2000-talet gav oss viss förståelse om vad som gick fel – det var inte tillräckligt många unga skedsnäppor som återvände för att häcka. Genom att ringmärka fåglar nu kommer vi få reda på om det vi gör för dem hjälper, säger vadarexperten Nigel Clark från British Trust for Ornithology.

Några av farorna som hotar vadaren är rovdjur på häckningsplatsen, bebyggelse i våtmarker och utbredd illegal fångst med nät i Kina, Bangladesh och Burma.

Källa: Wildfowl & Wetlands Trust

Mer att läsa