Gå till innehållet

Lyckad uppfödning av akut hotad ekbock

Större ekbock. Foto: Claes Andren /Nordens Ark

Större ekbock. Foto: Claes Andren /Nordens Ark

På Nordens Ark har man efter tre års försök för första gången lyckats föda upp en av landets mest hotade arter. Större ekbock hittas bara i ett enda område i hela Sverige, men nu ökar chansen för att den ska kunna sprida sig ytterligare.

Åtgärdsprogrammet för den större ekbocken inleddes redan 2004 och är ett samarbete mellan stiftelsen Nordens Ark och länsstyrelsen i Kalmar län. Elva år efter att projektet inleddes kan det nu gå in i nästa skede – större ekbockar kan placeras ut på Öland och nya individer kan hämtas in för att föröka sig hos Nordens Ark. I dagsläget finns den akut hotade arten enbart på några få ekar i Halltorps hage på Öland, men målet är att om några år sätta ut ekbockar även på fastlandet i Kalmar och Blekinge län.

Normalt sett tar det ungefär fyra till fem år för den större ekbocken att utvecklas från ägg via larv till färdig skalbagge. På avelsanläggningen har Nordens Ark lyckats halvera utvecklingstiden.

– Det har varit en lång process sedan jag skrev åtgärdsprogrammet, det känns fantastiskt att vi har kommit så långt men det är en lång resa kvar. Större ekbock är en så kallad nyckelart som skapar livsmiljöer för många andra arter, säger Jonas Hedin, ekolog och projektledare på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Större ekbock är Sveriges största långhorning och kroppen kan bli upp till 5 cm lång, utan att räkna med de långa antennerna. Den trivs bäst på grovbarkiga, gamla och solexponerade ekar – en livsmiljö som minskar kraftigt i Sverige.

Källa: Nordens Ark

Mer att läsa