Gå till innehållet

Lyckad återintroduktion av utrotad sabeloryx i Saharaöknen

Sabeloryxen (Oryx dammah) är en gräsätande antilop som är utrotad i naturen sedan två decennier, enligt IUCNs rödlista, men det har samtidigt funnits enstaka sabeloryxar i fångenskap. Efter ett mångårigt samarbete har sabeloryxen släppts ut i sin forna livsmiljö igen och det går bra för dem.

I augusti 2016 släpptes 21 stycken sabeloryx ut i det 78 000 kvadratkilometer stora reservatet Ouadi Rimé-Ouadi Achim, i Chad. Det var 13 honor och åtta hanar, och enligt rapporter så trivs de bra. I september föddes den första sabeloryxkalven, den första att födas i det fria på 20 år. I januari 2017 släpptes ytterligare sex stycken sabeloryxhannar och åtta stycken honor ut i reservatet med förhoppningen att de ska förenas med den befintliga hjorden.

Den hjord av sabeloryxer som släpptes ut i augusti blev självständiga med en gång och struntade helt i den extra mat och det vatten som naturvårdare hade lagt ut åt dem. Sedan utsläppet har de växt sig större, fått mer muskler och är i utmärkt kondition, enligt biologen Tim Wacher från Zoological Society London (ZSL), som har arbetat med oryxprojekt sedan 1985.

Sabeloryxen har sitt ursprungliga utbredningsområde i södra Sahara men drevs till utrotning på grund av konflikter i regionen på 1980- och 90-talen.  Ett program startades sedan för att föda upp oryxen i fångenskap och återinföra dem i sin forna livsmiljö i reservatet Ouadi Rimé-Ouadi Achim. Det är ett samarbete mellan regeringen i Chad och miljömyndigheten i Abu Dhabi (EAD), med stöd från globala samarbetspartner som ZSL i London. Bland annat så kom två individer från Whipsnade Zoo till Abu Dabi för att kunna sätta samman en liten ”global grupp” av oryx.  Varje oryx har en gps på sig för att naturvårdarna ska kunna följa dem. Ytterligare 37 oryx ska släppas ut i augusti 2017.

Källa: Mongabay

 

Mer att läsa