Gå till innehållet

Lunnefåglar i Skottland hotas av nordiskt överfiske till laxodlingar

Lunnefåglar. Foto: Daniel Pettersson

Fiskebåtar från Danmark, Norge och Sverige fiskar så mycket utanför Storbritanniens kust att det hotar lunnefåglar i området. Det menar den brittiska fågelföreningen Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), som nu återigen vänt sig till politikerna i landet för att begränsa fisket.

Trots Brexit, har fiskebåtar från EU fortfarande rätt att fiska efter tobis utanför Storbritanniens kust. Fisken är huvudföda för lunnefåglar och andra fågelarter, men för oss människor anses den inte vara intressant för direkt konsumtion eftersom den är så liten. Istället fiskas tobis för att bli framför allt fiskmjöl till exempelvis laxodlingar (läs mer).

RSPB anser att det pågår ett systematiskt överfiske i området och att det ytterligare stryper mattillgången för fåglarna. Dessutom drabbas de av den globala uppvärmningen som värmer upp haven och får fiskbestånden att flytta sig.

– Under många år har det skett ett enormt industriellt fiske i Nordsjön, främst med båtar från Danmark och några från Sverige och andra EU-länder. Det är ett stort problem eftersom det drabbar vilda djur. Det tas upp alldeles för många fiskar ur havet och det lämnas inte tillräckligt kvar för att upprätthålla havsfågelpopulationer, säger Alex Kinnininmonth, chef för havsfrågor vid RSPB i Skottland till Sky News.

RSPB vill att Storbritanniens hav ska stängas för andra länders fiske på tobis. Om inte det går så hoppas organisationen åtminstone på att Storbritannien ska arbeta med andra aktörer runt hela Nordsjön för att förbättra det vetenskapliga underlaget så att tobis även räcker åt de havslevande fåglarna.

– Vi befinner oss för närvarande i en natur- och klimatkris, så det är verkligen inte acceptabelt för regeringar att tillåta industrifiske som drabbar våra vilda djur. Tiden för att rädda sjöfåglarna och en mängd andra vilda djur som är i kritisk nedgång, börjar ta slut, säger Alex Kinninmonth.

Det är inte bara tobis och lunnefåglar som hotas av det industriella trålfisket från nordiska båtar, även strömmingen i Östersjön befinner sig i kris och industritrålare anses hota Östersjöns ekosystem.

Källa: Sky News

Mer att läsa