Gå till innehållet

Lunnefågelpopulationen kraschar även i Norge

Lunnefågel med näbben full av mat. Foto: Johan Siggesson

Lunnefågel med näbben full av mat. Foto: Johan Siggesson

Vi har tidigare skrivit om hur havsfågelkolonierna på Island kraschat. Däribland deras viktiga population av lunnefåglar. Nu kommer liknande rapporter från Norge.

För 35 år sedan fanns det 1,5 miljoner par lunnefåglar på ön Røst i norra Norge. Nu återstår runt 310 000 par och för åttonde året i rad har alla ungar dött av svält. Om inget förändras kommer populationen ha halverats till år 2020. En liknande katastrof inträffade under perioden 1975 till 1982, men den här gången går utvecklingen snabbare från år till år.

Lunnefågel. Foto: Johan Siggesson

Lunnefågel. Foto: Johan Siggesson

Orsaken till den dramatiska minskningen är troligen flera, men en viktig faktor är att lunnefåglarnas huvudföda, sillen, är beroende av ett kallt hav när den ska leka medan lunnefåglarnas häckningssäsong varieras beroende på ljuset. Troligen är detta numera i osynk och troligen beror det på ett varmare hav.

Ett varmare hav gör nämligen att sjöborrarna äter upp brunalger. När inte sillen längre kan gömma sig bland brunalgerna blir den ett enkelt byte för makrillen. Eftersom inte lunnefåglar äter makrill blir de därmed utkonkurrerade om födan.

För vissa havsfåglar som lever på Island och Norge är framtiden alltså oviss, men bättre går det för havsfåglarna längre norrut på exempelvis Svalbard och Bjørnøya. De tycks vara opåverkade. I de sydligare delarna av Norges kust är tillbakagången däremot kraftig.

För andra arter går det dock bättre även på Røst. Toppskarvar och tärnor har haft ett bra år eftersom det funnits gott om sej.

Tycho Anker-Nilssen vid Norges motsvarighet till Naturvårdsverket menar att vi måste se det här i ett längre perspektiv.
– En del av detta har med klimatförändringar att göra, men en central fråga är hur stor del som är naturlig variation och hur stor del som är skapat av människan. Det här är ett tecken på att havsmiljön längs den norska kusten blivit mindre produktiv och det är väldigt oroande. Det norska fiskets framtid är också viktig i den här bilden. Vi måste se hur vi kan bevara de här arterna på lång sikt.

Läs mer:
Islands havsfågelkolonier kraschar.
Norge planerar oljeborrning nära fågelö.

Källa: NRK

Mer att läsa