Gå till innehållet

LRF:s ansökan om att få använda bidödande bekämpningsmedel avslås

Älgar i raps. Foto: Erik Hansson

Älgar i raps. Foto: Erik Hansson

Lantbrukarnas Riksförbund ansökte för några veckor sedan om att få använda insektsmedel med neonikotinoider i raps- och rybsodlingar (rybs är en släkting till raps). Nu har Kemikalieinspektionen beslutat att inte ge dispens eftersom ämnet kan orsaka massdöd bland bin. 

LRF ville använda neonikotinoider vid odling av vårraps och vårrybs i åtta län i och kring Mälardalen i år. De ansökte även i fjol om att få dispens från EU-förbudet, men då liksom nu nekas deras ansökan av Kemikalieinspektionen.

– Syftet med EU-kommissionens förbud mot neonikotinoider är att förhindra bidöden som i förlängningen kan utgöra ett hot mot den europeiska livsmedelsproduktionen. Det bästa vore om det skulle gå att hitta sätt att skydda odlingar av vårraps och vårrybs mot jordloppor utan att hota bina, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Lars-Johan Merin, ordförande för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, som lämnade in dispensansökan genom LRF Växtodling, är av en annan uppfattning:

– Odlare i Sverige ska ha samma konkurrensvillkor som i grannländerna. Man diskvalificerar ett varierat växtodlingslantbruk i Mälardalen, säger han till ATL.

Läs mer:
Världens mest använda insektsmedel skadar humlor.
Bin och humlor skadas “dramatiskt” av vanligt insektsmedel.
Bidödande insektsmedel skadar även fåglar.

Källor: Kemikalieinspektionen och ATL

Mer att läsa