Gå till innehållet

LRF och C vill begränsa miljöorganisationers inflytande i miljöbedömningar

Lrf
Timmer från en avverkning. Foto: By, CC0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16504387

Timmer från en avverkning. Foto: Jebulon, CC0.

Miljö- och energidepartementet har föreslagit att miljöorganisationer ska få talerätt i tillsynsärenden enligt miljöbalken. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och före detta landsbygdsministern Eskil Erlandssson (C) uttalar sig i tidningen Land och motsätter sig förslaget eftersom de anser att miljöorganisationerna kan “innebära ytterligare en osäkerhet för den företagare som ska vidta en åtgärd”. Exempelvis skogsavverkning.

LRF menar att det är orimligt att miljöorganisationerna ska få talerätt i tillsynsärenden om tillstånd, godkännanden och dispenser. Enligt före detta landsbygdsminister Eskil Erlandssson (C) innebär det att allmänheten och miljöorganisationer kan få möjlighet att ha synpunkter på drygt 60 000 avverkningsanmälningar om året. Han menar att det är en “fientlig inställning mot en bransch som är så viktig för Sverige” och att Regeringen “vill begränsa äganderätten och möjligheterna för ett hållbart och effektivt skogsbruk till förmån för friluftslivet”.

Åsa Hill, som är jurist på LRF säger till tidningen Land att förslaget skulle innebära “ytterligare en osäkerhet för den företagare som ska vidta en åtgärd”.

I en debatt i riksdagen svarar Miljöminister Karolina Skog (MP) på Eskil Erlandssons (C) interpellation om frågan. Hon menar att det är “uppseendeväckande att stå och skrämma upp folk, inte minst skogsägare, genom lösa spekulationer” och att det här är en utredning som varit känd länge.

– Från regeringens sida ser vi positivt på att allmänheten är engagerad i miljöarbetet i stort, och i naturvårdsarbetet och friluftsarbetet specifikt. Vi har en generell ambition att hela tiden göra detta bättre och bland annat öka allmänhetens tillgång till information. Detta är inte ett hot mot dem som äger mark, sköter den väl och ofta gör det i samverkan bland annat med organisationer. Vår roll är att hitta en balans i denna samverkan, säger Karolina Skog.

Källor: Land, Riksdagen.se, Land

 

Mer att läsa