Gå till innehållet

Lovande plantering av ålgräs

Ålgräs. Foto: Sofia Sadogurska, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97165229

Ålgräsängarna har minskat med upp till 80 procent på Västkusten. I våras inleddes ett nytt projekt där grov sand hälldes ut på botten följt av plantering av ålgräs. Nu visar en uppföljningen att projektet verkar lovande.

Havsbotten täcktes först med ett tio centimeter tjockt lager grov sand för att göra vattnet mindre grumligt. Det innebär att mer solljus hittar ner till det nyplanterade ålgräset. Sammanlagt var det 1 800 ton sand som spreds ut på 10 000 kvadratmeter havsbotten innan dykare tog hand om planteringen av de 80 000 skotten ålgräs manuellt. Ålgräsplantorna kom från ett område i närheten.

Anledningen till att detta försök görs är att ålgräsängarna hör till de mest artrika och produktiva ekosystemen som finns och de lagrar dessutom stora mängder kol. Men ålgräsängarna är hotade, bland annat av övergödning, överfiske, exploatering av kustområden och muddring. På den svenska västkusten har ålgräsängarna minskat med upp till 80 procent.

I den första uppföljningen från området visade det sig att ålgrässkotten inte bara överlevt, de har mer än fördubblats i antal till 176 400 skott. Dessutom hade gräset etablerats utanför området med sand.

– Sandtäckningen verkar ha förbättrat ljusförhållandena tillräckligt i viken för att ålgräset ska kunna växa även utanför sanden, säger Per Moksnes, forskare på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Vintern är en kritisk tid för ålgräset så det är först till sommaren som man kan vara helt säker på att metoden fungerar. Om den faller väl ut kan det bli aktuellt även på andra håll där vattnet är grumligt.

Ålgräsängar är ett av de mest produktiva ekosystemen som finns, men är hotade av till exempel övergödning och överfiske. Andra hot är mänsklig påverkan i grunda havsbottnar, som bryggor, muddring och ankring från båtar.

Källa: Göteborgs universitet

Mer att läsa