Gå till innehållet

Lovande framtid för fjällräv trots kraftig minskning i år

EU

Under rekordåret 2015 kunde det konstateras knappt 90 kullar fjällrävar i den svenska fjällkedjan. I år har bara 6-7 fjällrävspar lyckats få kullar enligt sommarens inventeringar. 

Den största anledningen till minskningen är matbrist och då framför allt färre lämlar och andra smågnagare, men även att rödräven, som en effekt av klimatförändringarna, kommer allt högre upp i fjällen och både konkurrerar ut och dödar fjällrävar.

LÄS ÄVEN: • Jakt framgångsrik metod för att skydda fjällräv och fjällgås.

WWF är trots årets dåliga resultat förhoppningsfulla inför framtiden. Framför allt på grund av ett nytt mångmiljonstöd från EU som ska försöka antalet med 50 procent fram till år 2020. Läs mer om det projektet här.

– Det är väldigt glädjande med mer resurser som ökar möjligheterna för fjällrävarna att på sikt klara sig på egen hand. Stödutfodring är i dagsläget en förutsättning för att arten ska kunna återkolonisera platser mellan dagens kärnområden. WWF ska bland annat bidra med att sprida information om fjällrävsprojektet på sociala medier, inte minst för barn och unga, säger biolog Sandra Jönsson på WWF.

En viktig del i projektet är att få fjällrävar att etablera sig mellan kärnområdena. På så sätt kan man få en fungerande fjällrävspopulation som klarar sig på egen hand.

Källa: WWF

Mer att läsa