Gå till innehållet

Lovande år för fjällens arter

Fjällämmel. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Fjällämmel. Foto: Johannes Rydström 

Enligt Projekt fjällgås är det bra förutsättningar för de typiska fjällarterna i år eftersom det ser ut att bli ett bra år för fjällämlarna. Det innebär i sin tur att exempelvis fjällräv och fjälluggla har gott om mat och att fjällfåglar därmed lämnas i fred.

– Under våren har det kommit positiva rapporter från fjällvärlden vad det gäller gnagartillgång, framförallt verkar fjällämlarna ha ett bra år, skriver Projekt fjällgås på sin webbplats.

Uppgifterna kommer enligt de ansvariga på projektet från “många rapporter från samer och andra i närheten av fjällgåsens häckningsområde och från folk som jobbar med fjällräv” och gäller för Västerbotten och Norrbotten. Även fågelorganisationen Club300 har berättat om god gnagartillgång och flera fjällugglor i de svenska fjällen och det är även uppgifter vi fått från folk på plats i Lappland.

Om det stämmer kan fjällgässen få ett bra häckningsår då rovdjuren väljer att ta gnagare när det finns tillgängligt. Skulle det kalla vädret fortsätta finns det dock risk för att fjällgässen inte häckar alls eftersom det inte finns barmark åt boet.

Vid det senaste fjällämmelåret 2011 kom 35 fjällgåsungar på vingarna eftersom det både fanns barmark och gott om lämlar för rovdjuren. Om sommaren kommer igång finns det goda möjligheter för de svenska fjällarterna att få ett lyckat år och det är mycket tack vare fjällämlarna.

– Vi har nåtts av rykten om att andra sällsynta fjällarter visar tecken på hög aktivitet, till exempel fjällrävar som i stor omfattning befinner sig vid aktiva lyor och att många fjällugglor visat sig i svenska fjällen. Likaså verkar andra gnagarätande arter som jorduggla och fjällabbar vara på plats och bara väntar på första barmarken för att börja sin häckning. Det verkar med andra ord finnas alla förutsättningar för att fjällens specialistarter kan få ett bra år 2015, skriver Projekt fjällgås vidare.

Mer att läsa