Gå till innehållet

Lovande år för fjällämmeln i norra Sverige

Fjällämmel. Foto: Mouagip – Eget arbete, CC0,

Det har varit dåligt med gnagare i norra Sverige i flera år, men i år ser det ut att vända. Något som är goda nyheter för ugglor, fjällrävar och många andra djur som lever av sorkar och lämlar.

Frauke Ecke är docent i landskapsekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Hon berättar i P4 Norrbotten att det nu är en så kallad uppgångsfas när gnagarna ökar i antal. Om det fortsätter så här kommer det bli en “hygglig population” till sommaren och hösten.

Gäller prognosen om en uppgång i hela fjällvärlden?
– För lämlarna går det inte lika bra längs hela fjällkedjan, berättar Frauke Ecke. Sämst går det i Vålådalen/Ljungdalen. Sedan går det bättre i Ammarnäs än i Stora Sjöfallet. Orsaken till detta är än så länge okänd.

Även om det ser ut att bli bättre än på flera år så är det 2022 som det kan bli riktigt bra. Det är dock beroende av flera olika faktorer. Ett av problemen för gnagarna är när snön töar och sedan fryser igen så att de inte kommer åt markskiktet som de skulle behöva.

– I södra Sverige är regn-på-snö perioder inget större problem eftersom dessa inte vara speciellt länge. Där är antagligen födan den mest begränsade faktorn. I norra Sverige och framför allt i fjällen är det lite annorlunda. En förutsättning för ett bra lämmelår är ett skyddande snötäcke eftersom fjällämmelns reproduktion börjar ganska tidigt på årets under det skyddande snötäcket, förklarar Frauke Ecke.

Men även med ett skyddande snötäcke kan lämlarna bli få.

– I och med att det var väldigt få lämlar förra året så kommer lämlarna antagligen inte kunna bygga upp en stor lämmelpopulation i år i och med att fjolårets utgångsläge var så uselt. Vi kallar det för ett täthetsberoende – det kan aldrig bli många gnagare år 1 om det fanns riktigt få gnagare året innan. Även hos gnagarna är reproduktionstakten begränsad. Detta är en helt naturlig process som bidrar till att gnagarna i framför allt norra Sverige är cykliska med populationstoppar vart 3:e till 4:e år.

Vad krävs det för att 2022 ska bli ett toppår?
– Om det blir hyfsat med lämlar i år och om det blir en bra vinter 2021/22 med ett skyddande snötäcke utan isbarksbildning under hösten 2021, så finns det i alla fall goda förutsättningar för en god lämmelproduktion – förutsatt att det finns gott om bra föda. Så det är många “om” i ekvationen.

Mer att läsa