Gå till innehållet

Lopp- och fästingmedel för husdjur förgiftar vattendrag

Många vattendrag i Storbritannien innehåller rester från förbjudet bekämpningsmedel. Arkivfoto: CC BY-SA 3.0

En ny studie visar att vanliga lopp- och fästingmedel för hundar och katter kan hittas i höga halter i många brittiska vattendrag. Det anser forskarna är “extremt oroväckande” för vattenlevande insekter.

Studien från Storbritannien hittade bekämpningsmedlet fipronil i 98 procent och medlet imidakloprid i 66 procent av proverna från 20 floder. Medlet är förbjudet att använda inom jordbruket sedan 2017 på grund av dess påverkan på miljön, men det är en vanlig ingrediens i medel mot husdjurs loppor och fästingar. I dessa medel finns det dock inga restriktioner hur fipronil används. En ny studie har tittat närmare på den allt större användningen av medel mot husdjursparasiter och om dessa ämnen kan hittas i naturen.

Studien är gjord av Dave Goulson och Rosemary Perkins från Sussex universitet och de menar att det är “oerhört oroväckande” att det gick att hitta fipronil eller ämnen som fipronil bryts ned till i nästan alla undersökta vattendrag. Det utgör en “hög risk för akvatiska ekosystem”.

I Storbritannien finns det 66 licensierade produkter som innehåller fipronil och det är även en vanlig ingrediens i svenska medel för husdjur. Både för fästingar och loppor, exempelvis i märket Frontline, som enligt Apoteket är “världens mest sålda medel mot fästingar och ohyra”.

Spåren leder till hushållen
– Fipronil och imidakloprid är väldigt giftiga för alla insekter och vattenlevande ryggradslösa djur. Studier har visat att båda ämnena kan kopplas till minskade populationer av ryggradslösa djur i vatten. Det är djupt oroande att våra floder är rutinmässigt och kroniskt förgiftade med båda dessa kemikalier och en mix av de giftiga ämnen som de bryts ned till, säger Dave Goulson, medförfattare till studien.

De högsta halterna av medlen hittades nedströms från reningsverk, vilket ger stöd åt teorin att det kommer från behandlade husdjur via hushållens avlopp ut i naturen. Husdjuren måste alltså inte bada i åarna och sjöarna för att medlet ska hamna i naturen utan det räcker att till exempel bada eller duscha av en behandlad hund eller tvätta en filt som husdjuren legat mot.

Forskarna föreslår nu att det införs hårdare regler för att hämta ut dessa medel och att de används betydligt mer sällan. Matt Shardlow på den brittiska entomologiska föreningen Buglife säger till The Guardian att utsläppen av dessa gifter i vattendragen är “chockerande” och att det nu gått tre år sedan de påpekat riskerna med dessa medel, men att ingenting hänt.

Källa: University of Sussex, The Guardian och Science of the Total Environment

Mer att läsa