Gå till innehållet

Ljusning för hotad floddelfin

Irrawaddydelfin (Orcaella brevirostris) i Mekongfloden. Foto: Gerry Ryan, WWF

I en ny rapport från Världsnaturfonden WWF och Kambodjas regering framgår att irrawaddydelfiner i Mekongfloden i Kambodja ökar i antal, för första gången på 20 år. Ett visst hopp tänds därför för den lilla populationen på 92 individer i floden. 

– Efter år av hårt arbete finns nu en strimma hopp om att kunna rädda de här ikoniska floddelfinerna från utrotning. Ett framgångsrikt samarbete mellan myndigheter, WWF, turistnäringen och lokalsamhällen vid Mekongfloden har bidragit, säger Håkan Wirtén generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Sammanlagt i världen beräknas det dock gå dåligt för irrawaddydelfinerna och arten är klassad som hotad på IUCN:s rödlista. De lever i små och isolerade populationer i kustnära vatten och floder på olika håll i världen. Bland hoten kan nämnas att fastna som bifångst i fiskenät, drabbas av gifter och föroreningar, samt att livsmiljöer försvinner, inte minst på grund av vattenkraftverk och dammar.

I Mekingfloden fanns år 1997 ungefär 200 irrawaddydelfinerna kvar. Men populationen minskade till cirka 80 år 2015. I den senaste inventeringen hittades dock 92 djur, vilket tänder ett visst hopp för delfinerna. Fler ungar har överlevt och färre vuxna dog. Samtidigt gjordes stora naturvårdsinsatser, såsom att beslagta hela 358 km illegala nät på bara två år.

Källa: WWF

Mer att läsa